Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Nævningesager 


En række sager bliver behandlet som nævningesager, når anklagemyndig-heden påstår fængsel i 4 år eller derover. Sagerne behandles i byretterne, hvor retten består af 3 juridiske dommere og 6 nævninger.

Landsretten behandler ankesager som nævningesager, når der har medvirket nævninger i byretten. Landsretten består da af 3 juridiske dommere og 9 nævninger.

Dommerne og nævningerne drøfter først skyldsspørgsmålet og stemmer om det. For at tiltalte kan dømmes, skal mindst 4 nævninger og 2 dommere (i landsretten 6 nævninger og 2 dommere) anse det for bevist, at tiltalte er skyldig. Ellers skal tiltalte frifindes.

Hvis tiltalte er skyldig, afgør dommerne og nævningerne dernæst, hvilken straf den tiltalte skal have.

Til top Sidst opdateret: 14-12-2007 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: Se alle adresser her