Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Hovedforhandlingen i straffesager i byretterne 


Når den tiltalte møder i retten, vil dommeren først spørge ham/hende om navn og fødselsdato for at sikre sig identiteten.

Dommeren vil dernæst bede anklageren om at læse anklageskriftet højt.
 
Herefter gennemgår anklageren sagens beviser. Anklageren fremlægger de skriftlige beviser (dokumenter, tekniske erklæringer og lignende) og afhører tiltalte og eventuelle vidner. Tiltalte har ikke pligt til at udtale sig eller svare på spørgsmål.

Tiltalte vil som regel blive spurgt om sine personlige forhold (for eksempel uddannelse, arbejde og bolig). Oplysningerne kan få betydning i forbindelse med rettens fastsættelse af straf.
 
Vidner har pligt til at møde og pligt til at tale sandt.
 
Anklageren og den eventuelle forsvarer afslutter sagen med en procedure, hvorefter tiltalte får det sidste ord, inden retten afsiger dom.

Det er anklagemyndigheden, der skal bevise, at tiltalte er skyldig. Populært sagt, skal retten frifinde tiltalte, hvis der er rimelig tvivl om tiltaltes skyld.

Ofte vil retten holde en lille pause, mens dommeren og de eventuelle domsmænd overvejer, om tiltalte skal dømmes, og hvad straffen i givet fald skal være. Når dommeren og de eventuelle domsmænd er nået til et resultat, bliver resultatet læst højt i retten.

I nogle tilfælde afsiger retten ikke dommen samme dag men først på et senere tidspunkt.

Hvis tiltalte bliver dømt, bliver han/hun vejledt om ankereglerne.

Til top Sidst opdateret: 30-12-2006 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her