Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Domsmandssager 


Byretten behandler straffesagerne som domsmandssager, hvis den tiltalte nægter sig skyldig, og anklageren kræver fængselsstraf eller frakendelse af rettigheder, for eksempel frakendelse af retten til at drive en bestemt slags virksomhed. Byretten består da af den juridiske dommer og to domsmænd. 
 
Landsretten behandler ankesager som domsmandssager, når der har medvirket domsmænd i byretten, eller når anklageren kræver
fængselsstraf eller frakendelse af rettigheder. Landsretten består da af tre juridiske dommere og tre domsmænd.
 
Domsmænd virker på lige fod med de juridiske dommere. De medvirker ikke kun ved selve domsafgørelsen, men også ved en række af de kendelser og beslutninger, som retten eventuelt skal træffe under domsforhandlingen. I alle vigtigere afgørelser deltager domsmændene i afgørelsen. De skal således tage stilling til, om tiltalte er skyldig i det forhold, som han/hun tiltales for. Domsmændene skal endvidere tage stilling til straffens størrelse. 

Til top Sidst opdateret: 28-12-2006 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: Se alle adresser her