Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fri proces 

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du få fri proces. Fri proces betyder, at statskassen betaler retsafgiften og salæret til din advokat. Hvis du taber sagen, betaler statskassen også sagsomkostningerne til modparten.

Hvem kan give dig fri proces?
Du kan søge om fri proces hos Civilstyrelsen eller retten. Det afhænger af, hvilken type sag det drejer sig om.

I følgende sager skal du sende ansøgningen til retten:

1. Sager om ægteskab og forældremyndighed.

Undtagelse: Hvis du ønsker at få forældremyndigheden over et barn, som modparten ifølge en aftale eller en dom har forældremyndigheden over, skal du søge om fri proces hos Civilstyrelsen.

2. Sager, hvor du har fået helt eller delvist medhold i

a) en kredsbestyrelse i en advokatkreds,

b) et huslejenævn eller et beboerklagenævn,

c) et centralt statsligt klagenævn (f.eks. Forbrugerklagenævnet) eller

d) et privat klage- eller ankenævn godkendt af ministeren for familie- og forbrugeranliggender.  (se www.forbrugerstyrelsen.dk).

Retten kan give fri proces til at få afgørelsen opfyldt, eller hvis du er blevet sagsøgt af modparten.

3. Sager, hvor Forbrugerombudsmanden eller retten har meddelt et påbud efter markedsføringsloven, og hvor du som forbruger i kraft af påbuddet har krav på tilbagebetaling af et pengebeløb.

4. Fogedsager, hvis fogedretten skønner, du har behov for advokatbistand.

5. Appelsager, hvor du har fået helt eller delvis medhold i retten, og sagen er appelleret af modparten. Hvis du havde fri proces i den tidligere sag, skal du ikke søge igen.

6. Sager om hel eller delvis frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed.

7. Sager om forbud og påbud.

I alle andre typer civile sager skal du sende ansøgningen om fri proces til Civilstyrelsen. Du kan få mere vejledning på www.civilstyrelsen.dk.

 

Til top Sidst opdateret: 01-07-2013 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: post@domstolsstyrelsen.dk