Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Salær 


I 1995 bestemte Konkurrencerådet, at Advokatrådet ikke længere måtte udsende vejledende salærtakster. Prisen for advokatbistand kan man derfor kun få oplyst ved at rette henvendelse til den advokat, der skal føre sagen.

Retsplejelovens § 126 stk. 2, indeholder et forbud mod, at advokater kræver højere salær, end hvad der er rimeligt. Loven indeholder dog ingen takster.

Efter nævns- og domspraksis skal advokaterne især tage hensyn til:

  • arbejdets art og omfang
  • det med sagen forbundne ansvar
  • sagsgenstandens størrelse
  • sagens betydning for klienten
  • den tid, advokaten har anvendt og
  • det resultat advokaten har opnået

Hvis du er utilfreds med det salær, advokaten kræver, kan du klage til advokatmyndighederne. Mundtlig klagevejledning kan du få hos advokatmyndighederne på telefon 33 96 97 98. 

Læs mere om salær og takster på Østre Landsrets hjemmeside.

Til top Sidst opdateret: 22-02-2012 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her