Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tr - Tå 

 

 A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

 Ta - Te 

Ti - To 

Tr - Tå  

Trangsbenificiet

 

Ting man ikke kan tage fra en skyldner i forbindelse med for eksempel en fogedforretning. 

Transport af en fordring

 

Overdragelse af en fordring.

Trassat

Den person en veksel trækkes på.

Trassenten (vekseludstederen) anmoder trassaten om at betale til remittenten (kreditor).

Trassent

Den person der udsteder en veksel.

Trassenten (vekseludstederen) anmoder trassaten om at betale til remittenten (kreditor).

Tredjeinstansbevilling Som udgangspunkt har parterne i en tvist alene mulighed for at føre sagen ved to retsinstanser. Procesbevillingsnævnet kan give tilladelse til at sager - efter dom i byret og landsret - føres ved Højesteret som tredje instans.

Tredjemandsaftale En aftale mellem A og B, der stifter ret for tredjemand C.

Tvangsabonnement Et abonnement Det Digitale Tinglysningssystem automatisk opretter for seneste  anmelder på et tinglyst dokument. Denne anmelder modtager efterfølgende meddelelse om sletning af retsanmærkninger på dokumentet.

Tvangsarv Den formue, du efterlader dig, opdeles til tvangsarv og friarv. Tvangsarv er den mindstearv en ægtefælle eller børn, børnebørn m.fl. skal arve.

Tvangsauktion Tvangsauktion over fast ejendom afholdes af fogedretten, mens tvangsauktion over løsøre oftest henvises til auktionsleder.

Tvangsauktionsklausul Bestemmelse i et pantebrev om at pantebrevsgælden kan overtages af en køber på en tvangsauktion. Dette er betinget af at køber overholder auktionsvilkårenes bestemmelser om betaling på pantebrevet.

Tvangsbøde En bøde der anvendes for at gennemtvinge et krav. Fogedretten kan anvende tvangsbøder for at gennemtvinge samvær med et barn. Under en straffesag kan den dømte også idømmes tvangsbøder indtil han gør det, han er forpligtet til.

Tvangsfuldbyrdelse Fogedrettens gennemtvingelse af et krav.

Tvangsopløsning Erhvervsstyrelsen kan beslutte at tvangsopløse et selskab registreret i registeret. Det sker bl.a. når regnskab ikke indsendes.

Den økonomiske opløsning foretages af skifteretten.

Til top Sidst opdateret: 12-08-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her