Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ti-To 

 

 A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

 Ta - Te 

Ti - To 

Tr - Tå  

Tilbageholdsret Retten til at lade være med at aflevere en genstand tilbage, før modtageren har betalt det beløb som han/hun skylder.

Tilbagekaldelse af testamente Modsat oprettelse af testamente er der ikke formkrav til tilbagekaldelse af et testamente. Især et notartestamente bør tilbagekaldes ved oprettelse af et nyt notartestamente - evt. med tilbagekaldelsen som eneste indhold.

Tilbagetagelsesforretning Fogedforretning hvor den berettigede får rådighed over sit aktiv. Det kan for eksempel være en ejendomsforbeholdssælger, der får det solgte tilbage.

Tilbehørspant Inventar og materiel til en erhversvirksomhed, der bliver omfattet af ejendommens pant.

Tilbudspligt I visse udlejningsejendomme skal en sælger tilbyde lejerne at købe ejendommen på andelsbasis, før han han sælge til anden side.
Tilgift En vare der gives gratis - eller næsten gratis - sammen med en hovedvare.

Tillægsboafgift Den yderligere boafgift, som ikke-tvangsarvinger skal betale.

Tilstandsrapport Rapport om en ejendoms tilstand, der er udarbejdet af en byggesagkyndig.

Tiltræde Godkende/underskrive.

Tilvækstlæren Når en genstand anbringes i en ejendom på en sådan måde, at det beskadiger ejendommen at fjerne genstanden, kan genstanden blive omfattet af ejndommens pant.

Timeshare Når en række personer har ret til at bruge en ejendom på skift. Det kan både være en ret som ejer og lejer.

Tingbladet

Del af Statstidende hvor tinglysning af skøder og pantebreve offentliggøres.
Tingbogen Tinglysningens registreringer  i Den Digitale Tingbog. Den Digitale Tingbog består af Andelsboligbogen, Bilbogen, Personbogen og Tingbogen for fast ejendom.

Tingbogsattest En tingbogsattest viser en oversigt over aktuelle rettigheder, der er tinglyst i Tingbogen for fast ejendom. Tingbogsattesten kan findes på www.tinglysning.dk.

En officiel tingbogsattest er en udskrift af tingbogen, der er attesteret af Tinglysningsretten. Denne attest bestilles også på www.tinglysning.dk.


Tinglysning Når en rettighed registreres og offentliggøres i Tingbogen for fast ejendom, Bilbogen, Andelsboligbogen eller i Personbogen.

Tinglysningsafgift En afgift, der skal betales til Staten i forbindelse med tinglysning. Det er SKAT, der er myndighed vedr. tinglysningsafgift og dermed kan træffe afgørelse om afgiftens beregning.

Tinglysningsfuldmagt § 6 fuldmagt: En fuldmagt, der er individuelt udformet (modsat § 7 fuldmagter), som også skal overholde formkravene i tinglysningsbekendtgørelsens § 6.

§ 7 fuldmagt: Tinglysningsfuldmagt. Der er flere muligheder for at lave en fuldmagt. Tinglysningsretten anbefaler at benytte en af de digitale fuldmagter – enten med elektronisk underskrift eller underskrevet i hånden.

En digital fuldmagt oprettes direkte i Det Digitale Tinglysningssystem på www.tinglysning.dk, og der underskrives elektronisk eller fuldmagten printes og underskrives i hånden.

Blanketten til papirfuldmagt findes på www.tinglysningsretten.dk. Denne printes, udfyldes og underskrives i hånden (kun muligt for Tingbogen for fast ejendom).

Tort Krænkelse af en persons selv- eller æresfølelse.

Til top Sidst opdateret: 12-08-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her