Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

 

 A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

 S - Sep 

Ser - Sk

Sl - Su  

Sv - Så 

Sagsanlæg En civil sag anlægges ved indlevering af stævning til retten. Der er visse formkrav til en stævning (se dette ord).

Sagsomkostninger De udgifter, som en retssag medfører for parterne for eksempel til retsafgifter og advokatsalær. 

Sagsøger

Den person eller gruppe af personer, som starter en civil retssag ved at indlevere en stævning til retten mod en anden (ex. person, virksomhed eller myndighed).

 

Sagsøgte

Den, som af en anden (ex. person, virksomhed eller myndighed) stævnes til at møde i retten i en civil sag.

 

Saldokvittering En kvittering for at der er betalt til fuld og endelig afgørelse.

Sameje

Når 2 eller flere personer ejer et aktiv i fællesskab - det vil sige de begge (alle) står som ejere af det. Sameje om en flerhed af aktiver kaldes et interessentskab.

Et sameje om et enkelt aktiv opløses efter retsplejelovens regler om tvangsauktion, hvis parterne ikke selv kan blive enige.

Samfundstjeneste I visse situationer kan en ubetinget fængselsstraf i en straffesag blive gjort betinget af, at dømte afvikler samfundstjeneste.

Samkautionister Kautionister der alle hæfter for den samme gældspost. Kautionisterne hæfter som udgangspunkt solidarisk, det vil sige alle for hele gælden.

Samlevertestamente, udvidet Ugifte samlevende kan efter arvelovens kap. 13 oprette et udvidet samlevertestamente. De kan i testamentet bestemme, at de helt eller delvist vil arve og arves, som var de ægtefæller. Reglerne om skifte, herunder uskiftet bo, finder dog uanset oprettelsen af et samlevertestamente ikke anvendelse ved først afdødes død.

Samværgemål Værgemål, hvor den person, der er under værgemål, handler sammen med værgen. Aftaler bliver ikke ugyldige, selvom en person, der er under samværgemål, selv indgår aftalerne. 

Samværsret Ret til samvær mellem forælder og barn/børn. Fogedretten kan gennemtvinge en samværsret, der er fastsat af statsamtet.

Selverhverv En umyndig råder selv over sin arbejdsindtægt efter at være fyldt 15 år, eller for umyndiggjorte efter umyndiggørelsen.

Selvhjælpssalg Når en sælger, efter at have ophævet et salg på grund af købers misligholdelse, sælger til anden side for at begrænse tabet.

Selvmøder

En part i en civil sag, der møder uden advokat.

Retten kan i visse tilfælde pålægge en part at være repræsenteret af en advokat.

Selvskyldnerkaution Kaution hvor kautionisten er forpligtet straks ved skyldnerens misligholdelse.

Selvtægt Når en person - ulovligt - selv skrider til handling.

Separation Ophævelse af ægteskab ved bevilling eller dom. Separation har næsten samme retsvirkninger som skilsmisse, men nyt ægteskab forudsætter skilsmisse. Ved separation genopstår ægteskabet ved genoptagelse af samliv eller ved fortsat samliv.

Separatist En kreditor i et konkursbo, som er berettiget til at kræve en bestemt genstand udleveret fra konkursboet uden hensyn til de andre kreditorer i boet. Et eksempel på en separatist er en ejendomsforbeholdssælger.

Til top Sidst opdateret: 13-04-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her