Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Res - Rå 

 

 A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

 Ra - Rep 

Res - Rå 

Residualarving En arving, der skal arve resten. Typisk arving i et testamente, hvor der forinden er bestemmelser om forskellige legater.

Resolution Andet ord for beslutning.

Respektpåtegning Kreditors påtegning på et pantebrev om, at han/hun vil acceptere yderligere hæftelser med højere prioritet end sit eget.

Retlig mangel

Hvis der rådes over en genstand i strid med andres rettigheder lider den af en retlig mangel Det kan for eksempel være tilfældet, hvis en pantsat genstand sælges.

 

Retsafgift Afgift til staten for behandling af en sag ved retten. Der betales også retsafgift for andre ydelser for eksempel udskrifter fra retten.

Retsanmærkning Tinglysningsrettens bemærkning om rettigheder i tingbogen, der ikke respekteres af det dokument, der får anmærkning.

Retsevne At kunne være berettiget eller forpligtet i retsforhold, for eksempel ved en kontrakt.

Retsforlig Hvor parterne i en civil sag indgår forlig i et retsmøde. Det tilføres retsbogen og har samme værdi som en dom.

Retshandel Dispensation, der stifter, ophæver eller forandrer en ret, for eksempel indgåelse af en aftale.

Retskraft Dommen/kendelsen er en bindende afgørelse af sagen. Man kan ikke blot anlægge sag om det samme forhold igen.

Retspant Sikkerhed i henhold retsafgørelse - for eksempel udlæg. Tinglysning af retspant er fritaget for tingslysningsafgift.

Retssikkerhed

Et princip som indebærer, at samfundet reguleres ved hjælp af retsregler, som er klare og gennemskuelige (materiel retssikkerhed), og at der er lighed for loven (processuel retssikkerhed).

 

Revision Skifterettens stikprøvevise undersøgelse af, om boopgørelse er korrekt udarbejdet.

Ristorno Tilbagebetaling af for eksempel forsikringspræmie, når en forsikring ophører i en præmieperiode.

Rolle  i tinglysningsdokument Aktør i en anmeldelse på www.tinglysning.dk. En rolle/aktør kan være  obligatorisk for et dokument, men kan også være valgfri, da rollen/aktøren ikke altid vil være relevant for anmeldelsen. Det samme er gældende for rollernes  underskrifter.

Rådighedsservitut En civil sag anlægges ved indlevering af stævning til retten. Der er visse formkrav til en stævning (se "Stævning").

Til top Sidst opdateret: 12-08-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her