Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

 

 A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

 R -Rep 

Res - Rå 

Ratihabition Efterfølgende godkendelse af aftale. Ratihabition foreligger, når en person, som tidligere har indgået en aftale, og aftalen for eksempel på grund af mindreårighed var ugyldig, senere godkender aftalen.

Realitetsafgørelse
At sagen afgøres efter de påberåbte bestemmelser og påstande til afgørelse af parternes mellemværende, og ikke afvises på grund af formelle indsigelser.
 
En formel indsigelse kan for eksempel være at stævningen ikke opfylder retsplejelovens krav til en stævning.

Referencerenten Diskontoen pr. 1. januar og 1. juli. Referencerenten bruges ved beregning af procesrenten.
Refusionsopgørelse Opgørelse mellem køber og sælger af en fast ejendom vedrørende ejendommens udgifter pr. skæringsdagen.

Registreret partnerskab Samme retsvirkninger som ægteskab. Vedrører to personer af samme køn.

Regres Videreforfølgning af et krav. Kautionisten betaler kreditor og retter herefter sit krav mod debitor - regres.

Rejsedommer En rejsedommer er en dommer, der hjælper til i en anden retskreds, når der er travlhed.

Reklamation Meddelelse om indsigelse. Reklamation kan være nødvendigt for at opretholde sin ret til at gøre indsigelse.

Rekurs Klage over en administrativ afgørelse til en overordnet myndighed.

Rekvirent Kreditor - den der for eksempel begærer en fogedforretning eller konkurs. 

Rekvisitus Skyldner - den en fogedforretning eller konkurs mv. retter sig imod.

Relaksation Relaksation anvendes, når f.eks. pant skal aflyses på én af flere ejendomme/genstande eller en del af en ejendom.

Remittent Den der skal have betaling i henhold til en veksel.

Trassenten (vekseludstederen) anmoder trassaten om at betale til remittenten (kreditor).

Rentenydelsesret

Ret til renter eller andet afkast af en kapital. Rentenydelsesret giver ikke nogen yderligere ret over kapitalen.

Rentetilpasningslån Lån hvor renten og ydelsen ændres efter et aftalt tidsrum. 

Repartition Fordeling af arv i en boopgørelse.

Repartitionsrente En rente, der beregnes af det, som en arving har fået aconto-udlagt for at stille arvingerne lige.

Replik Sagsøgers skriftlige bemærkninger til sagsøgtes svarskrift.

Til top Sidst opdateret: 12-08-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her