Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Pro 

 

 A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

 Pa - Pri 

Pro 

Præ - På  

Pro anno Per år. Bruges især om renter.

Pro forma På skrømt.

Proklama Et proklama anvendes f.eks. i forbindelse med dødsboer og konkursboer. Et proklama er en bekendtgørelse som indrykkes i Statstidende, hvor eventuelle kreditorer opfordres til at anmelde deres krav i boet inden en fastsat frist. Hvis kravene ikke anmeldes inden udløbet af fristen, er kravene som altovervejende hovedregel bortfaldet. Der er dog enkelte krav som ikke bortfalder, f.eks. krav, der er stillet sikkerhed for.

Pro rata hæftelse Hæftelse for en bestemt del af den samlede gæld - modsat solidarisk hæftelse. 

Procedure En retssag bliver afsluttet efter bevisførelsen med en procedure, hvor parterne kan gennemgå sagen og hver forklare, hvorfor sagen skal have det resultat, de har påstået.

Procesrente Nationalbankens diskonto pr. 1. januar og 1. juli med et tillæg.

Processkrifter Betegnelse for parternes skriftlige indlæg under en sag - stævning, svarskrift, replik, duplik og eventuelle yderligere udveksling af skriftlige bemærkninger.

Procesunderretning Underretning til andre end sagens parter om en retssag, hvor han/hun bliver opfordret til at varetage sine interesser under sagen. Vedkommende bliver ikke part i sagen.

Produktansvar En producents eller mellemhandlers ansvar efter produktansvarsloven.

Proklama Bekendtgørelse i Statstidende, hvor kreditorerne opfordres til at melde sig inden 8 uger. Der kan indrykkes proklama i alle boer, der skiftes. Hvis en kreditor anmelder sit krav for sent, mister han/hun sit krav.

Prokura Fuldmagt til en eller flere medarbejdere i en virksomhed, der - hver for sig - kan underskrive på vegne af virksomheden, som prokurist, uden at være tegningsberettiget. 

I forhold til tinglysning kan en prokura kun anvendes som tinglysningsfuldmagt eller ved særskilt registrering i tinglysningssystemet efter særskilt anmodning.


Til top Sidst opdateret: 12-08-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her