Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Præ - På 

 

 A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

 Pa - Pri 

Pro 

Præ - På  

Præceptiv bestemmelse Når en bestemmelse i for eksempel en lov ikke kan fraviges ved parternes aftale.

Præjudikat En tidligere afgørelse i en tilsvarende sag.

Præklusion Når en ret ophører, fordi den ikke bliver gjort gældende, for eksempel inden for en frist.

Præmisser Begrundelsen i en dom eller kendelse for sagens resultat.

Præsumption Andet ord for formodning.

Præsumptionsansvar Skadevolderen skal bevise, at han ikke har handlet ansvarspådragende.

Påbud En erklæring, der binder modtageren fra det tidspunkt, erklæringen kommer frem til modtageren. Et påbud skal ikke være læst af modtageren, før det har virkning.

Påkrav Rykker. Det er for eksempel en betingelse for at kunne opsige et pantebrev, at der er sendt påkrav.

Påkravsfrist Den frist for betaling der skal gives i et påkrav. For pantebreve er det 7 dage fra afsendelse, og for lejeforhold er det 3 dage, fra påkravet kommer frem.

Påkravsgebyr Gebyr for at sende påkravet.

Påstand Det resultat, parten ønsker at opnå.

Påstandsdokument

Retten kan kræve, at en part i en civil retssag indleverer et dokument  med beskrivelse af det resultat, som parten ønsker at opnå. Dokumentet skal også oplyse om begrundelsen for det ønskede resultat og om eventuelle beviser, der ønskes fremlagt under sagen.

Påtaleberettiget Påtaleberettigede i  en servitut kan ændre eller aflyse servitutten.

Påvisningsret Skyldnerens ret til i en fogedsag at anvise, hvilke mulige genstande der kan gøres udlæg i.

Til top Sidst opdateret: 12-08-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her