Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED


 A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

 P - Pri 

Pro 

Præ - På  

Pantebrev Et dokument hvor der stiftes aftale om panteret.

Panthaver Den, der har fået sikkerhed i et bestemt aktiv – f.eks. fast ejendom – for et tilgodehavende, som han har hos en bestemt person.

Pantsætning At give sikkerhed for en gæld, i et aktiv som man ejer – f.eks. fast ejendom.

Pari Kurs 100.

Partielt skifte Skifte, hvor en ægtefælle skifter med nogle af afdødes livsarvinger og sidder i uskiftet bo med andre.

Partsforklaring Forklaring af parter i civile sager. Det er normalt frivilligt for en part at afgive forklaring i en civil retssag, men når der afgives forklaring sker det under strafansvar. Hvis en part vælger ikke at afgive forklaring om et forhold, kan det i bevisbedømmelsen gives processuel skadevirkning.

Passivering Et fradrag i et bo på grund af en gældspost, som ikke skal betales nu. 

Passivitet Et krav eller en ret kan bortfalde på grund af passivitet, hvis den person - der har kravet - i en vis tid ikke foretager retsskridt eller sikrer sit krav eller sin ret.

Patent Eneret som patentmyndighederne kan give.

Pater est - reglen Når en gift kvinde føder et barn, bliver ægtemanden automatisk anset som far.

Patologisk rus Når en person har en ekstrem reaktion på indtagelse af alkohol. Det er oftest en voldsom rus, uden der er drukket ret meget. Er sjældent anerkendt af domstolene.

Personlig hæftelse Debitor hæfter med hele sin formue.

Personligt arveafkald Et arveafkald, der ikke har retsvirkning for livsarvingerne til den, der giver afkaldet. 

Positiv opfyldelsesinteresse Erstatningen skal stille den ene part som om, den anden part havde opfyldt kontrakten - inkl. fortjeneste.

Principal påstand Det resultat, som parten helst vil opnå.

Principalansvar Arbejdsgivers erstatningsansvar for skader, som ansatte har været skyld i under arbejdet.

Prisgivet Undlade at tage sig af. Hvis et konkursbo eller bobestyrerbo afsluttes uden salg eller udlæg af en ejendom, kan ejendommen opgives og boet opgøres uden ejendommen som aktiv. Dette oplyses ved en påtegning på adkomsten i Tingbogen for fast ejendom.

Privat skifte Skifteform, hvor arvingerne behandler boet og fordeler afdødes midler mellem sig.

Priviligeret krav Krav der skal dækkes før almindelige simple krav i konkurs.

Til top Sidst opdateret: 12-08-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her