Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

 

 A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

 O - On 

Op - Ov

Objektivt ansvar Ansvar uden der kræves skyld.

Obligationslån Kreditforeningslån der udbetales i form af obligationer.

Offentlighedsprincippet Princippet om at møder i retten (som udgangspunkt) er offentlige.

Ombud Offentligt hverv, som vedkommende har pligt til at påtage sig - for eksempel domsmand.

Omsorgspligt Den, der har afdødes aktiver i sin besiddelse, har pligt til at opbevare dem, indtil skifteretten træffer afgørelse om boets behandlingsmåde. Enhver, der ved, at afdødes aktiver ikke opbevares forsvarligt, har pligt til at underrette skifteretten.

Omsætningsgældsbrev

Gældsbrev, der opfylder en af disse betingelser:

  • der lyder på betaling til ihændehaveren eller ikke angiver, hvem gælden skal betales til (ihændehavergældsbreve), 
  • der lyder på betaling til bestemt person eller ordre (ordregældsbreve).
    der giver pant i fast ejendom eller registreret skib eller luftfartøj, medmindre der i gældsbrevet er indføjet ordene »ikke til ordre« eller tilsvarende forbehold, eller 
  • der lyder på betaling til en bestemt person (navnegældsbreve), når de utvetydig angiver, at de skal være omsætningsgældsbreve.
Omvendt bevisbyrde Når bevisbyrden er vendt på hovedet, så man skal bevise sin uskyld.

Ond tro Vidste eller burde have vidst.

Til top Sidst opdateret: 13-04-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her