Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ni - Nå 

 

 A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

 Na - Ne 

Ni - Nå

Normalbidraget Basis børnebidrag.

Notartestamente Testamente, som er underskrevet på et dommerkontor eller i øvrigt foran en af dommerkontorets ansatte, som kan fungere som notar.

Nullitet Ugyldig selv om parterne ikke påstår det.

Nærmeste pårørende

Anvendes til beskrivelse af begunstigede i forsikringspolicer og pensionsordninger.

Det fremgår af forsikringsaftaleloven og Pensionsopsparingsloven, at nærmeste pårørende er:

  1. ægtefælle
  2.  samlever
  3. børn, eller
  4. arvinger.

For at en samlever kan anses som nærmeste pårørende, skal samleveren leve sammen med forsikringstageren/ kontohaveren på fælles bopæl og

  • Vente, have eller have haft et barn sammen med forsikringstageren/kontohaveren eller
  • have levet sammen med forsikringstageren/ kontohaveren i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet.
Nødret Når en strafbar handling var nødvendig for og blev udført for at afværge en truende skade. Det er en betingelse, at den strafbare handling er af underordnet karakter, straffes den strafbare handling ikke.

Nødtestamente

Et testamente der er oprettet, uden at de sædvanlige formkrav er opfyldt. Testamentet er alligevel er gyldigt, hvis opretteren på grund af sygdom eller andet nødstilfælde er forhindret i at oprette notar- eller vidnetestamente.

Testamentet bortfalder 3 måneder efter, at forhindringen er ophørt. Opretteren må derfor inden 3 måneder efter, at forhindringen er ophørt, oprette enten notartestamente eller vidnestestamente.

Til top Sidst opdateret: 13-04-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her