Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

 

 A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

 L - Le 

Li - Lå

Landsejerlav En betegnelse for det område, hvor en fast ejendom er beliggende. Ejerlavet er en del af ejendommens matrikelbetegnelse.

Geografisk afgrænset område i matriklen, der som regel svarer til en landsby og dens jorder. De tidligere købstæder er opdelt i bygrunde og markjorder. Ejerlav betegnes med navnet på ejerlavet sammensat med navnet på sognet, det pågældende ejerlav ligger i (som hovedregel).

Lapsus Andet ord for fejl.

Latent skattebyrde Den skat, som følger med et aktiv, der udlægges med succession fra et bo. Skatten skal ikke betales nu og her men på et senere tidspunkt.

Leasing Leje. Anvendes mest om udlejning af driftsmidler som for eksempel maskiner.

Legal arving Den, der arver efter loven (i modsætning til den, der arver efter testamente):
- ægtefælle.
- børn og børnebørn.
- forældre, søskende og disses børn.
- bedsteforældre

Legalisere Bekræfte for eksempel notarens underskrift.

Legatar

Den, der skal arve en bestemt angiven pengesum eller bestemt angivne formuegenstande.

Legatarer har ikke stemmeret i boet.

Leje En brugsret mod betaling.

Levering Sælgeres aflevering til køber. Leveringstidspunktet har betydning for, hvem der har risikoen for hændelige skader på varen.

Lex specialis Specielle lovregler går forud for generelle lovregler.

Til top Sidst opdateret: 12-08-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her