Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kr - Kå 

 

 A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

 Ka - Kol 

Kom

Kon  

Kr - Kå 

Kreditaftale Enhver aftale om kredit, for eksempel henstand med betaling, lån mv.

Kreditkonsignation

Sælgers levering af varer på kredit med ejendomsforbehold, med henblik på at køber videresælger varerne i eget navn og for egen regning.

Kreditkøb Køb af løsøre, hvor sælger eller tredjemand (oprindeligt trepartsforhold) giver kredit.

Kreditomkostninger Alle omkostninger ved en kreditaftale, inklusive stiftelsesomkostninger, renter, provision og evt. andre omkostninger.

Kreditor Den part i et skyldforhold, der kan rette et krav mod en anden, dvs. har noget til gode.

Kreditorskifte Når en ny part indtræder som kreditor. Kræver normalt ikke godkendelse fra skyldneren.

Krydsende livsforsikringer Når A tegner en forsikring, der udbetales ved B's dødsfald, og B tegner en forsikring, der udbetales ved A's død. Bruges blandt ikke gifte samlevende. Der skal ikke betales boafgift, da præmien er betalt af den, der får beløb udbetalt. 

Kumulation Sammenlægning af flere sager.

Kurator

Bostyrer i konkursbo.

Kurssikring Aftale, der låser kursen på et kreditforeningslån, selvom lånet først tages hjem senere eller indfries senere.

Kurtage Gebyr ved handel med værdipapirer.

Kutyme Sædvane, for eksempel en sædvane i en branche.

Kvalitativ testationskompetence Testators ret til i testamente at bestemme hvordan de enkelte dele (genstande)af boet skal fordeles.

Kvantitativ testationskompetence Testators ret til ved testamente at bestemme hvem der skal arve den del af formuen, der ikke er tvangsarv.

Kære Visse afgørelser - typisk kendelser - kan kæres til en højere ret. Andre afgørelser - typisk domme - kan ankes.

Køb En gensidig aftale om at overdrage et aktiv mod betaling eller vederlag.

Køb med ejendomsforbehold Kreditkøb, hvor sælgeren kan tage det solgte tilbage, hvis køber ikke betaler købesummen som aftalt.

Til top Sidst opdateret: 12-08-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her