Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kon 

 

 A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

 Ka - Kol 

Kom

Kon  

Kr - Kå 

Konfiskation Når noget inddrages til fordel for statskassen. Anvendes blandt andet i forhold til udbytte ved strafbare forhold.

Konkurenceklausul Når en funktionær overfor arbejdsgiveren forpligter sig til, af konkurrencehensyn ikke at drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan.
En konkurrenceklausul kan i nogle tilfælde tilsidesættes.

Konkurs Retsforfølgning (inddrivelse af gæld) af en insolvent skyldner hvor alle kreditorer i konkursorden skal dele hans formue.

Konkursdekret Skifterettens kendelse om, at skyldnerens bo tages under konkursbehandling.

Konkurskarantæne Når en person på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse vurderes at være uegnet til atdeltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed, kan retten pålægge ham konkurskarantæne.

Karantænen indebærer et forbud mod at deltage i ledelsen af en virksomhed. Som udgangspunkt varer en konkurskarantæne i 3 år.

Konkursmassen De aktiver (værdier), der bliver taget med under konkursbehandlingen. Det vedrører alt, skyldneren ejer på tidspunktet for konkursdekretet, og hvad han erhverver under konkursen. Undtaget er løn for eget arbejde.

Konkursorden Rækkefølge mellem kreditorerne i konkursbo når skyldnerens formue skal deles, jf. konkursloven kap. 10.

Konneks Fordringer der kommer af samme retsforhold. Der er en udvidet adgang til at modregne i forbindelse med sådanne krav.

Kontaktperson Den person, som arvingerne i et privat skifte skal udpege til at modtage meddelelser på alles vegne, se dødsboskiftelovens § 25, stk. 6.

Kontantforbehold Når der er aftalt kontant betaling, har sælger ret til at hæve købet, uanset at det solgte er afleveret til køber. Det forudsætter, at sælger reagerer straks.

Kontantkøb Når køber betaler samtidig med, at sælger udleverer det solgte - modsat kreditkøb.

Kontantlån Kreditforeningslån hvor kurstab ved salg af obligationer betales over renten - modsat obligationslån.

Kontrakaution Kaution for kautionistens regreskrav.

Konventionalbod Aftale i en kontrakt, der fastsætter erstatningen for at overtræde bestemmelse i kontrakten, for eksempel en konkurrenceklausul.

Konvertering Ændring af et papirdokument til et digitalt dokument. Læs mere her

Til top Sidst opdateret: 12-08-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her