Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kom 

 

 A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

 Ka - Kol 

Kom

Kon  

Kr - Kå 

Kombinationssæreje Herved forstås normalt en særejeform, hvor boslodden bliver fælleseje ved egen død og fuldstændigt særeje ved ægtefællens død.

Kommanditist Deltager i et kommanditselskab. Kommanditisten hæfter alene for et begrænset beløb - indskud.

Kommanditselskab Forkortes ofte K/S. Det er en selskabsform, hvor en af ejerne - komplementaren - hæfter personligt for selskabets gæld, mens de øvrige ejere - kommanditisterne - alene hæfter med deres indskud.

Komme frem En meddelelse er kommet frem, når modtageren kan gøre sig bekendt med indholdet. I forhold til at komme frem er det uden betydning om modtageren læser meddelelsen. At en meddelelse kommer frem er for eksempel et krav i forhold til påbud.

Komme til kundskab En meddelelse er kommet til kundskab, når modtageren har læst meddelelsen. At en meddelelse kommer til kundskab er for eksempel afgørende for, hvornår et tilbud kan tilbagekaldes.

Kommission Tredjemandsforhold. Kommissionæren (mellemmanden) handler i eget navn, men for kommittentens (hovedmandens) regning.

Komparativ Andet ord for sammenlignende.

Kompensationskrav Godtgørelse til en "svag part". Anvendes blandt andet i forbindelse med samlivsophør blandt ugifte.

Komplemantar Den deltager, der i et kommanditselskab hæfter personligt. Det kan godt være et selskab med begrænset hæftelse, f. eks. et anpartsselskab, der er komplementar.

Kompulsiv tvang Tvang som retter sig mod vedkommendes vilje - ikke mekanisk tvang.

Til top Sidst opdateret:  
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her