Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

 

 A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

 

Ideel anpart En anpart, som ikke er fysisk afgrænset. A ejer en ideel anpart på 50 % - det betyder, at A ejer 50 % af hele ejendommen. 

Ildsvåde  Brand.

Illikviditet Når debitor ikke kan betale gæld, efterhånden som den forfalder.

Implicit fuldmagt Tinglysningsfuldmagter  omtales dels som eksplicitte fuldmagter,  der registreres i Det Digitale Tinglysningssystems fuldmagtsdatabase, og dels som implicitte fuldmagter, der er indeholdt i et tinglyst dokument og vedrører en ret til at påtegne det pågældende dokument (f.eks. ejerpantebreve eller betingede skøder).

In solidum Solidarisk. Ved hæftelse in solidum kan kreditor kræve hele fordringe af hver enkelt debitor.

Indekslån

Lån, hvor gælden reguleres efter et indeks/pristal.

Hvis andre pantehæftelser vil respekterer et sådant lån, skal det fremgå af respektpåtegningen, at det respekterede lån er et indekslån.

Individualforfølgning

Den enkelte kreditors retsforfølgning ved  en fogedforretning - modsat universalforfølgning.

Individualisering Adskildelse fra andre lignende ting, så - f.eks. det solgte - kan udpeges.

Inhabilitet Situationer hvor rettens personale skal eller kan vige sædet.

Injurie Æreskrænkelse.

Inkonvertibel Lån, der ikke kan indfries - konverteres.

Insolvenserklæring Populær betegnelse for at en fogedforretning er gennemført uden dækning for kreditor. Mange tror fejlagtigt, at man uvarslet kan møde op i fogedretten og afgive en insolvenserklæring.

Insolvent Insolvent betyder, at man ikke har formue eller indtægt nok til at dække sin gæld.

I et insolvent bo er der ikke fuld dækning til afdødes gæld. Disse boer skal behandles som bobestyrerboer.

Insolvent bo Bo, hvor der ikke er fuld dækning til afdødes gæld. Disse boer skal behandles som bobestyrerboer, jf. dødsboskiftelovens § 36.

Inter partes Mellem parterne.

Interessentskab Når flere personer i fællesskab ejer en flerhed af aktiver, f.eks. en virksomhed. Indehaverne hæfter personligt (dvs. med hele deres formue) og solidarisk (hver især for det hele) for interessentsskabets gæld.

Modsat samejet kan den enkelte interessents kreditorer ikke få foretaget udlæg i interessentskabets aktiver, men alene i interessentens ideelle andel af interessentskabet.

Isolationsfængsel Varetægtsfængsling hvor sigtede ikke må have fællesskab - helt eller delvist - med andre indsatte.

Til top Sidst opdateret: 12-08-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her