Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Forl - Forå 

 

 A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

 Fa - Fon

For - Fork 

Forl - Forå  

Fr - Få

Forlig En aftale mellem to parter. Hvis forliget indgås under et retsmøde kaldes det et retsforlig.

Formidlingsaftale Aftale mellem en ejendomsmægler og en sælger af et hus. Aftalen skal være skriftlig og fastslår de aftaler, der er indgået for salgsarbejdet.

Formløst testamente

Et testamente, som ikke opfylder arvelovens formkrav, dvs. at det hverken er et notartestamente, et vidnetestamente eller et nødtestamen- te.

Et formløst testamente skal tilsidesættes, hvis blot en af de, der ville arve, hvis testamentet ikke var oprettet, forlanger det.

Formuefællesskab Ægteskabsretsvirkningslovens hovedregel, hvorefter ægtefæller på skifte deler det beholdne fællesbo lige.

Formuemasse Ved et bos formuemasse forstås boets aktiver uden fradrag af gæld eller lignende.

Formueoversigt Oversigt over afdødes og længstlevende ægtefælles formue og gæld, samt forsikrings- og pensionsudbetalinger. Skal udarbejdes ved uskiftet bo.

Formulartvang Situationer, hvor en bestemt formular skal anvendes.

Forsendelseskøb Køb, hvor sælger skal sørge for forsendelse til det sted køber overtager varen.

Forsikrede Den person, hvis liv eller helbred er forsikret i en livs- eller ulykkesforsikring.

Forsikringstager Den person, der tegner en forsikring.

Forsinket accept Er ikke bindende som en rettidig accept af et tilbud, men betragtes som en nyt tilbud.

Forsvarer En advokat som bistår en sigtet eller tiltalt under eller før en straffesag.

Forsæt Med vilje - vilje til at gøre noget eller i visse situationer også hvis man måtte indse at en følge af handling er overvejende sandsynlig. For visse forbrydelser kan tiltalte kun straffes, hvis anklageren kan bevise, at tiltalte havde forsæt til forbrydelsen.

Fortrydelsesret Ret til at annullere en aftale, jf. lov om visse forbrugeraftaler (Dørsalg mv., fjernsalg og løbende tjenesteydelser) og ved køb af fast ejendom.
Der gælder ikke en generel regel om fortrydelsesret ved køb i forretninger.

Forvaltningsafdeling Afdeling i et pengeinstitut, der administrerer umyndiges midler og båndlagte midler.

Forvandlingsstraf Når en person straffes med en bøde fastsættes også en alternativ fængselsstraf. Den dømte kan ikke selv vælge mellem bøde og fængsel. Fængselsstraffen bliver kun aktuel, hvis det ikke er muligt at inddrive bøden, helt eller delvist, og skyldneren er uden betalingsevne.

 

Det er politiet, der træffer afgørelse om forvandlingsstraf skal afsones. Derfor er det ikke givet på forhånd, at manglende betaling fører til, at forvandlingsstraffen skal afsones.

Forældelse

Forældelse betyder, at en fordring bortfalder, og at kravet ikke længere kan gøres gældende overfor skyldneren.

Fordringer forældes efter reglerne i forældelsesloven. Som udgangspunkt forældes fordringer 3 år efter fordringens forfaldsdato.

Forfaldsdatoen er det tidspunkthvor kreditor kan kræve beløbet betalt. En række særlige fordringer forældes dog først efter 10 år.

Til top Sidst opdateret: 12-04-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her