Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

For - Fork 

 

 A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

 Fa - Fon

For - Fork 

Forl - Forå  

Fr - Få

Forbigået arving En arving, der er blevet "glemt" i forbindelse med et skifte. Arvingens krav forældes efter 10 år ved privat skifte og efter 5 år ved bobestyrer- boer.

Forbrugeraftale Købsaftale mellen en erhvervsdrivende (i sit erhverv) og en forbruger.

Force majeure En udefra kommende omstændighed, som det på forhånd er klart, at mennesker ikke kan afværge, f.eks. naturkatastrofer.

Fordelingstal Forholdstal, der i ejerforeninger anvendes til at fordele fællesudgifterne. 

Fordringshavermora

Når debitor ikke kan opfylde sin forpligtelse på grund af kreditors forhold. I nogle tilfælde kan debitor frigøre sig ved at deponere det skyldige beløb.

Fordringshaverpant Skadesløsbreve med pant i en erhvervsvirksomheds udestående og fremtidige simple tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser.

Forenklet privat skifte Privat skifte, hvor der ikke skal betales boafgift eller boskat.

Forfaldsdag Den dag en ydelse forfalder. Der er ofte tilknyttet en kredittid -et antal løbedage. Betalingsdagen kan derfor være senere end forfaldsdagen.

Forfaldstid Det tidspunkt, hvor kreditor kan kræve betaling.

Forhalingsrente Rente på grund af for sen betaling.

Forhandlingsgrundsætningen Retten skal afgøre en civil tvist ud fra parternes påstande og oplysninger.

Forholdsmæssigt afslag Nedsættelse af købesum. Nedsættelse af leje.

Forkyndelse

Meddelelse - f.eks. af stævning, dom eller indkaldelse til retsmøde. Forkyndelse sker på den måde, at en stævningsmand, politiet eller postvæsenet afleverer meddelelsen eller indkaldelsen.

Forkyndelse kan også ske telefonisk. I så fald eftersendes meddelelsen eller indkaldelsen.

Forkøbsret Ret til at købe et aktiv til samme pris, som kan opnås fra en tredjemand.

Til top Sidst opdateret: 12-08-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her