Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

 

 A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

 E - Ei 

Ej

Ek - Eå  

Editionspligt - civilretlig Pligt til at fremlægge dokumenter i en retssag.

Editionspligt - strafferetlig

Under politiets efterforskning af en straffesag, kan retten pålægge en person eller virksomhed, der ikke er under mistanke, at forevise eller udlevere genstande. Det er en betingelse, at genstanden er i den pågældendes varetægt og at genstanden

  • kan anvendes som bevis under straffesagen
  • bør konfiskeres, eller
  • ved lovovertrædelsen er fravendt nogen, som kan kræve den tilbage.
Effektiv debitorrente Sammenfatter den samlede forrentning inklusiv nominel rente, kurstab, kurtage og bidrag. Også denne rente bliver angivet med et samlet tal.

Effektiv kreditorrente

Sammenfatter for så vidt angår kreditforeningsobligationer den direkte rente og udtrækninggevinsten. Renten bliver angivet som et tal og bliver beregnet ud fra obligationernes gennemsnitlige udtrækningstidspunkt.

For så vidt angår private pantebreve sammenfattes den samlede rente, der fås ved køb af pantebrevet, til en kurs mindre end 100.

Egen skyld En erstatning kan blive nedsat eller bortfalde, hvis skadelidte har vist egen skyld.

Til top Sidst opdateret: 12-04-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her