Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Df - Do 

 

 A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

 Da - De 

Df - Do 

Dp - Då  

Differencerente Rente fra indfrielse af et kreditforeningslån til kurs 100, indtil den obligationstermin, hvor lånet kunne blive opsagt.

Digitalisering af pantebrev Ændring af papirpantebreve til digitale pantebreve, så de kan påtegnes digitalt. Læs mere her

Dirigent Leder af en generalforsamling. Bliver oftest valgt på generalforsamlingen.

Diskonto Nationalbankens rente for udlån til pengeinstitutter. Diskontoen bliver anvendt som udgangspunkt for bl.a. procesrente. Det er diskontoen pr. 1. januar, henholdsvis 1. juli, der bliver brugt. Denne rente bliver kaldt referencerenten.

Diskretionær Skønsmæssig.

Diskulpere Fritage for skyld.

Disponent Rettighedshaver.

Dissens Mindretal i kollegial ret.

Dividende Delvis betaling af kreditorene ved for eksempel afslutning af en konkursbehandling eller akkord.

Dom Retten kan træffe afgørelse som dom, kendelse eller beslutning.

Domicil Hjemsted.

Dommer

Den person, der under sagen repræsenterer retten. Det kan være en dommer, en retsassessor eller en dommerfuldmægtig.

Uanset hvem der er dommer i en sag, kan andre ikke give dommeren instuks om, hvilket resultat sagen skal have.

Domsforhandling

Tidligere betegnelse for hovedforhandling. Se Hovedforhandling.

 

Domsmænd Lægdommere, som sammen med dommeren afgør visse sager, for eksempel straffesager eller boligretssager.

Donation Gave.

Til top Sidst opdateret: 12-08-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her