Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

 

 A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

 D - De 

Df - Do 

Dp - Då  

Dagbøder Bøder, der bliver fastsat efter tiltaltes indtægt, og hvor forvandlingsstraffen bliver fastsat til et tilsvarende antal dages fængsel.

De lege ferenda Mening om, hvordan retstilstand burde være.

Debitor Anden betegnelse for skyldner.

Debitorskifte Når en ny debitor overtager gælden. Det kræver accept af kreditor.

Deklaration Andet ord for servitut. Se "servitut".

Deklaratorisk Fravigelig, det vil sige en bestemmelse, der kun gælder, hvis parterne ikke aftaler noget andet.

Dekret Ældre betegnelse for en kendelse.
Nu bliver betegnelsen mest brugt i forbindelse med konkurs.

Delegation af kompetence Overgivelse af kompetence, men på den måde at man kan tilbagekalde delegationen.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ligger i Strasbourg, og er en institution under Europarådet. Menneskerettighedsdomstolen behandler klager fra borgere over medlemsstaternes overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), men også klager fra medlemsstater over en anden medlemsstats mulige overtrædelse af EMRK. For at indbringe en sag for menneskerettighedsdomstolen, skal man som borger imidlertid have udtømt alle sine muligheder for at klage i den stat, hvor krænkelsen er sket. Klagen skal desuden være indsendt senest inden 6 måneder efter den sidste endelige nationale afgørelse. 

 

Flere oplysninger om muligheden for at indbringe en sag for domstolen kan fås hos Institut for Menneskerettigheder, www.menneskeret.dk.

Denunciation Underretning - meddelelse. Er i nogle tilfælde en betingelse for at sikre sin ret efter en aftale overfor den anden parts kreditorer.

Deponering En betaling, som er betinget af, at visse krav bliver opfyldt.

Depositar

Den person, der påtager sig at opbevare en værdi (ting såvel som penge) for en anden. Depositaren forpligter sig samtidig til at tilbagelevere den samme ting.

 

Depositum Sikkerhedsstillelse, for eksempel i forbindelse med lejemål.

Til top Sidst opdateret: 12-08-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her