Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bp - Bu 

 

 A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

 Ba - Be 

Bf - Bo

Bp - Bu  

Bv - Bå 

Brandsikring Forbedring af en bygning, så brandfaren bliver nedsat, og en brand ikke udbreder sig så hurtigt.

Bringegæld Gæld, hvor skyldneren er forpligtet til at betale på det sted, som kreditor anviser. Det er det almindelige princip i dansk ret for betaling af gældsforpligtelse.

Brugeligt pant En panthaver kan forsøge at sikre sit tilgodehavende med indtægter fra pantet for eksempel en landbrugsejendom. Panthaver får fogedrettens tilladelse til at overtage pantet.

Brugsret Ret til at bruge en ejendom. Bliver brugt om for eksempel leje og forpagtning, men også om mere begrænsede rettigheder f.eks. jagtret eller færdselsret. Brugsret kan beskyttes ved tinglysning af den aftale, der giver rettigheden.

Brøkdelssæreje Når en del af det, en ægtefælle ejer, er særeje og resten er fælleseje.

Bundfradrag Betegner normalt det fradrag i arvebeholdningen, som bliver givet, inden der bliver beregnet boafgift (men ikke tillægsboafgift).

Bliver også anvendt som betegnelse for et fradrag ved modregning af virksomheds- og konjukturopsparing.

Bundgrænse Betegnelse for beløbsgrænserne i dødsboskattelovens for, hvornår et bo er indkomstskattepligtigt.

Til top Sidst opdateret: 12-04-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her