Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED


 A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

 B - Be 

Bf - Bo

Bp - Bu  

Bv - Bå 

Bebyggelsesprocent Det etageareal en ejendom procentuelt er bebygget med. I lokalplaner mv. bliver fastsat maksimale bebyggelsesprocenter.

Begunstiget Den person, der er indsat til at arve en livsforsikring, kapitalpension eller anden tilsvarende forsikring. I kontrakterne er der en standardbegunstiget, men man kan også indsætte en bestemt person ved navn.
En begunstigelse kræver meddelelse til forsikringsselskab/bank, og det er ikke tilstrækkeligt at skrive det i et testamente.

Bekræftende til genmæle Når sagsøgte i en sag accepterer sagsøgers påstand.

Benificeret sag Retssag, hvor der er givet fri proces.

Berammelse Beslutning om tidspunkt for møder i retten.

Berigtigelse af et bo

Skifterettens afgørelse om, hvordan et bo skal behandles.

Beskikkelse Rettens eller en myndigheds udpegelse eller udnævnelse af f.eks. værge, bobestyrer, kurator el.lign.

Beskikket bygningssagkyndig Arkitekt, ingeniør eller lignende som er godkendt til at lave tilstandsrapporter.

Beslutning

Retten kan træffe afgørelse ved dom, kendelse eller beslutning.
 
Retten skal begrunde domme og kendelser.
 
En beslutning behøver ikke at indeholde en begrundelse.

Bestyrelse En forenings eller selskabs ledelse.

Betalingspåkrav Et betalingspåkrav er en blanket, som kreditor skal udfylde med oplysninger om, hvilket beløb kreditor mener debitor skylder og hvorfor.

Betinget skøde Skøde, hvor overdragelsen af fast ejendom er betinget af f.eks. købesummens betaling eller andre forhold.

Det betingede skøde kan tinglyses endeligt, hvis det kun er betinget af købesummens betaling. Ved andre betingelser tinglyses det foreløbigt og dermed med frist. Det betingede skøde kan alene ændres til et endeligt skøde ved påtegning herom.

Bevaringsservitut En servitut, der indeholder bestemmelser om bevaring af en fredet eller bevaringsværdig ejendom.

Bevaringsdeklaration En servitut, der indeholder bestemmelser om bevaring af en fredet eller bevaringsværdig ejendom.

Bevisankesag Når en sag om anke af en straffesag omfatter bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld.

Bevisbyrde Når en part har bevisbyrden for et bestemt forhold, kommer det vedkommende til skade, hvis oplysningerne (beviserne) ikke bliver fremskaffet.

Bevissikring

Hvis en indehaver af en immaterialrettighed (rettighedshaver) mener, at hans/hendes rettighed bliver krænket af en anden person eller virksomhed, kan rettighedshaveren anmode fogedretten om at hjælpe med at sikre bevis for at der sker en krænkelse. 
 
Fogedretten kan for eksempel forsøge at skaffe bevis for, at rekvisitus fremstiller kopier af rettighedshaverens produkter.

Til top Sidst opdateret: 12-08-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her