Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ap - Au 


 A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å


 Aa - Ac 

Ad - Ae

Af - Ag

Ah - An

Ap - Au

Approbation Tilladelse eller godkendelse.

Arbejdsgiveransvar En arbejdsgivers ansvar for skader som en ansat er skyld i, se Danske lov 3-19-2.

Arrest

Fogedretten kan foretage arrest når: 

  • kreditor ikke har udlægsfundament,
  • hvis muligheden for at opnå dækning for tilgodehavendet ellers bliver mindre, for eksempel fordi skyldneren er i færd med at fjerne aktiver.

Man kan ikke begære arrest alene med den begrundelse, at skyldneren er ved at sælge et aktiv. Der skal også være en konkret risiko for, at kreditor bliver snydt for dækning.

Arveafkald Når man giver afkald på at få en arv.

Arvingsløs kapital Arv efter en person, som ikke efterlader sig legale arvinger eller testamentsarvinger. Arven tilfalder staten.

Auktionsskøde Fogedretten udsteder auktionskøde efter en tvangsauktion over en fast ejendom. Før det kan ske, skal alle vilkår for tvangsauktionskøberen være opfyldt.

Til top Sidst opdateret: 12-04-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her