Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ad - Ae 


 A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

 Aa - Ac 

Ad - Ae

Af - Ag

Ah - An

Ap - Au


Adcitation

Når en part i en retssag ønsker at inddrage en tredjeperson i sagen fordi parten har krav mod denne tredjemand.

 

Adhæsionsproces Når et civilretligt krav bliver behandlet under en straffesag, for eksempel når forurettedes krav på erstatning bliver behandlet under straffesagen mod tiltalte.

Adkomst

Det tinglyste ejerforhold i Tingbogen for fast ejendom.

Adkomstdokument Et dokument der viser, hvem der er ejer af en ejendom, for eksempel et skøde.

Administrationsbidrag Begreb der bliver anvendt blandt andet om en del af terminsbetalingen ved et kreditforeningslån. Bidraget skal dække kreditforeningens udgifter til administration.

Administrativ frihedsberøvelse En frihedsberøvelse, som ikke er besluttet af en dommer. For eksempel tvangsindlæggelse af en psykisk syg.

Administrator på tinglysning.dk En administrator opretter og vedligeholder medarbejderes rettigheder på www.tinglysning.dk. Læs mere her

Adoptant Den person, der har adopteret - adoptivforælder.


Adoption

Arveretten for adopterede afhænger af, hvornår adoptionsbevilling er udstedt. 
Er adoptionsbevillingen udstedt før 1. april 1923 arver adoptivbarnet sin biologiske slægt, og den biologiske slægt arver adoptivbarnet. Adoptivbarnet har som udgangspunkt ikke arveret efter adoptanten og omvendt, med mindre det fremgår af adoptionsbevillingen. Adoptionsbevillingen kan senere være tillagt "nye retsvirkninger" efter 1956-adoptionsloven.

Mellem 1. april 1923 og 1. januar 1957: Adoptivbarnet (og dets livsarvinger) arver adoptanten og (til dels) omvendt.
Adoptivbarnet arver sin biologiske slægt, men ikke adoptantens slægt. Er adoptanten død før adoptivbarnet, arver alene adoptivbarnets biologiske slægt efter adoptivbarnet. Adoptionsbevillingen kan senere være tillagt "nye retsvirkninger" efter 1956-adoptionsloven.

Efter 1. januar 1957: Adoptivbarnet skifter fuldstændig slægt. Dvs. adoptivbarnet (og dets livsarvinger) arver adoptanterne og deres slægt og omvendt. Adoptivbarnet mister sin arveret efter den biologiske slægt og omvendt, med mindre barnets arveret efter den biologiske slægt er forbeholdt i bevillingen.

Efter 1. januar 1972: Som efter 1. april 1957, dog bortfaldt muligheden for at forbeholde arveretten efter den biologiske slægt.

 

Advarsel Afgørelse i straffesag. Hvis det er en lille forseelse, og tiltalte erklærer sig skyldig, kan dommeren afslutte sagen ved at give tiltalte en advarsel.

Advis Meddelelse - underretning.

Advokat Juridisk uddannet person, som har advokatbestalling.

Advokatbestalling Tilladelse til at praktisere som advokat. Justitsministeriet giver tilladelsen.

Advokatfuldmægtig Juridisk uddannet person, som er ansat som fuldmægtig hos en advokat, og som er ansvarlig over for advokaten for sit arbejde.

Adækvans Påregnelighed: Den resultat en fornuftig person må forvente følger af en handling.

A-erklæring på tinglysning.dk Afgiftserklæring i Den Digitale Tingbog, der benyttes til forklaring af, hvorfor en afgift er nedsat, jf. tinglysningsafgiftsloven eller tinglysningsafgiftsbekendtgørelsen i det digitale tinglysningsdokument.

Til top Sidst opdateret: 12-08-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her