Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Grundlovsforhør & varetægtsfængsling 

Politiet kan tilbageholde en anholdt i op til 24 timer. Hvis politiet vil tilbageholde den anholdte i længere tid, skal en dommer tage stilling til, om betingelserne for varetægtsfængsling er opfyldt. Det sker ved et grundlovsforhør.

Hvilke rettigheder har man under et grundlovsforhør?
Den sigtede har altid beskikket en forsvarer under et grundlovsforhør. Sigtede har ret til at tale med forsvareren alene inden grundlovsforhøret. Hvis sigtede ikke selv har valgt en forsvarer, vil dommeren beskikke en forsvarer for sigtede og indkalde forsvareren til at møde under grundlovsforhøret.

Under grundlovsforhøret har sigtede ret til at være til stede og til at udtale sig om sagen. Den sigtede har dog ikke pligt til at sige noget i retten, hvis han ikke ønsker det.

Isolation
Dommeren kan i visse tilfælde bestemme, at en fængslet skal isoleres.

Hvor længe kan man være varetægtsfængslet?
Dommeren skal sætte en frist for varetægtsfængslingens længde. Denne frist skal være så kort som mulig og må ikke være på mere end fire uger.

Politiet kan altid løslade en person, der er varetægtsfængslet – også inden fristens udløb.

Retten kan forlænge en varetægtsfængsling. Forlængelse skal ske i et retsmøde og kan højest ske for fire uger ad gangen. Den fængslede har samme rettigheder som ved første retsmøde. En forlængelse kan også ske med skriftligt samtykke fra den fængslede.

En sigtet kan ikke være varetægtsfængslet i længere tid end den fængselsstraf, man kan forvente, den sigtede vil blive idømt, hvis der efterfølgende rejses tiltale.

Kan man klage?
Dommerens afgørelser (kendelser) om varetægtsfængsling og isolation kan appelleres til landsretten.

Bliver varetægtsfængslingen trukket fra i straffen?
Den tid, en sigtet har været varetægtsfængslet i Danmark, bliver trukket fra ved afsoningen af straffen. Retten kan bestemme, at varetægtsfængslinger i udlandet også skal trækkes fra.

Dommeren kan bestemme, at den dømte skal være varetægtsfængslet efter dommens afsigelse.

Erstatning for uberettiget varetægtsfængsling?
Hvis en tiltalt bliver frifundet efter at have været varetægtsfængslet, kan han/hun søge om erstatning. Det samme gælder, hvis anklagemyndigheden frafalder sigtelsen.
Til top Sidst opdateret: 18-01-2007 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her