Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Gældssanering i forbindelse med konkurs 


Hvis du opfylder betingelserne, kan du få gældssanering efter de mere lempelige regler om gældssanering i konkurs. Reglerne i konkurslovens kapitel 29 finder du her.

Du skal i givet fald som udgangspunkt indsende ansøgning om gældssanering, inden skifteretten indkalder til afsluttende skiftesamling i konkursboet. Konkursboets behandling skal vedrøre

  • dig,
  • din ægtefælle/samlever, såfremt din gæld hovedsageligt stammer fra kaution eller lignende hæftelse for gæld, som din ægtefælle/samlever har pådraget sig ved erhvervsmæssig virksomhed eller
  • et selskab, hvis kapital du, din ægtefælle/samlever tilsammen direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af, forudsat at gælden hovedsageligt stammer fra kaution eller lignende hæftelse for selskabets gæld.

Du kan ikke få indledt sag om gældssanering i konkurs, hvis skifteretten indenfor de seneste 10 år har afsagt kendelse om gældssanering i konkurs for dig.

De lempeligere regler betyder,

  • at den nedsatte gæld som udgangspunkt afvikles over en 3-årig periode og
  • at det ikke nødvendigvis er afgørende, om du har fast indtægt.

Betingelserne er i øvrigt i vidt omfang de samme som ved en almindelig gældssanering.

Til top Sidst opdateret: 07-12-2015 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her