Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Genoptagelse og ophævelse af kendelse om gældssanering 


Genoptagelse
En kendelse om, at du har fået gældssanering, kan normalt ikke ændres efterfølgende.

Skifteretten kan dog genoptage gældssaneringssagen, hvis ganske særlige hensyn til dig taler for det. Skifteretten kan ved en genoptagelse give dig yderligere henstand, således at afdragene bliver mindre og afdragsperioden længere. Skifteretten kan også afsige kendelse om, at resten af gælden bortfalder. Skifteretten kan derimod ikke forhøje den procent, som gælden er nedsat til.

Skifteretten kan ikke genoptage sagen, hvis du på grund af sygdom eller arbejdsløshed midlertidigt ikke har økonomi til at spare op til det beløb, som du efter gældssaneringskendelsen skal betale til dine kreditorer.

Reglerne om genoptagelse kan generelt ikke anvendes, så længe din situation er midlertidig/uafklaret.

Ansøgningen om genoptagelse skal være skriftlig og indsendes til den skifteret, som traf afgørelse i din gældssaneringssag.

Du kan læse reglen om genoptagelse i konkurslovens § 228 her. 

Ophævelse
En kreditor kan anmode skifteretten om at ophæve en gældssaneringskendelse, hvis

  • det viser sig, at du under sagen har afgivet urigtige oplysninger eller bevidst undladt at give relevante oplysninger, eller
  • du groft tilsidesætter din pligt til at betale afdrag ifølge gældssaneringskendelsen.

Hvis skifteretten ophæver gældssaneringskendelsen, skal du igen betale hele din oprindelige gæld til kreditorerne med fradrag af de afdrag, som du måtte have betalt under gældssaneringssagen.

En anmodning om ophævelse skal være skriftlig og indsendes til skifteretten.

Du kan læse reglen om ophævelse i konkurslovens § 229 her.

Kære
Du kan kære skifterettens afgørelse om nægtelse af genoptagelse af gældssaneringssagen eller ophævelse af gældssaneringskendelsen til landsretten. Du vil sammen med skifterettens afgørelse modtage en vejledning om kære.

 

Til top Sidst opdateret: 07-12-2015 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her