Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sagens gang 

Forhåndsafvisning
Skifteretten foretager en indledende gennemgang af din ansøgning, når den modtager den. Hvis skifteretten vurderer, at der slet ikke er udsigt til, at du kan få gældssanering, kan den forhåndsafvise ansøgningen, uden at skifteretten indkalder dig til et møde. Skifteretten kan for eksempel forhåndsafvise sagen, hvis den kort tid forinden har nægtet at indlede gældssaneringssag for dig, og dine forhold ikke har ændret sig siden da. Du kan kære afgørelsen om afvisning til landsretten. Skifteretten sender en vejledning om kære , når den afviser sagen.

Første møde i skifteretten
Skifteretten indkalder dig i de fleste sager til et møde med en af skifterettens jurister. Mødet foregår i skifteretten og er ikke offentligt. På mødet gennemgår juristen ansøgningsskemaet med dig. Du skal være forberedt på at svare på spørgsmål om dine personlige, arbejdsmæssige og økonomiske forhold. Spørgsmålene kan blandt andet dreje sig om, hvornår gælden er stiftet, til hvilket formål gælden er stiftet, og om du har afdraget på gælden. Du kan i spørgeskemaet se eksempler på de spørgsmål, du kan få under mødet.

Skifteretten afgør derefter, om den vil indlede gældssaneringssag for dig. Skifteretten indleder gældssaneringssag, hvis der er rimelig udsigt til, at du kan opnå gældssanering. Du kan læse mere om betingelserne for at indlede gældssanering.

Hvis skifteretten nægter at indlede gældssanering, kan du kære afgørelsen til landsretten. Skifteretten sender en vejledning om kære sammen med afgørelsen.

Du kan også selv på mødet og senere under sagens forløb tilbagekalde din ansøgning om gældssanering.

Skifteretten indleder gældssanering
Hvis skifteretten indleder gældssaneringssag for dig, vil skifteretten udpege en medhjælper, der skal stå for den videre behandling af sagen. Denne medhjælper er advokat og fast medhjælper ved skifteretten. Medhjælper skal bistå skifteretten og er derfor hverken advokat for dig eller for dine kreditorer. Det er som udgangspunkt statskassen, der betaler udgiften til medhjælperen.

Når sagen er indledt, bliver der indrykket en annonce – proklama – i Statstidende, og medhjælper orienterer alle kreditorerne om sagens indledning. Proklamaet er præklusivt. Det betyder, at en kreditor, der anmelder sit krav overfor medhjælper senere end otte uger, efter annoncen har været offentliggjort i Statstidende, mister sit krav, såfremt skifteretten senere afsiger kendelse om gældssanering. 

Du skal give medhjælper de oplysninger, som medhjælper beder om. I nogle tilfælde kommer medhjælper hjem og besøger dig for at danne sig et personligt indtryk af dit hjem.

Gældssaneringsforslaget
Medhjælper udarbejder – i samarbejde med dig – følgende materiale:

  • redegørelse for, hvordan din håbløse økonomiske situation er opstået,
  • opgørelse over dine aktiver og din gæld (statusoversigt),
  • budget for gældssaneringsperioden (sædvanligvis 5 år) og
  • forslag til sanering (nedbringelse/afvikling) af gælden.

Som udgangspunkt indgår såvel dine egne som din husstands indtægter i budgettet. Fra indtægterne trækkes rimelige faste udgifter og et såkaldt rådighedsbeløb til dækning af kost, tøj og lignende. Du skal betale det beløb, der er til overs, til kreditorerne – typisk i en 5-årig periode. Du skal være forberedt på en stram økonomi i den periode, hvor du skal betale til kreditorerne.

Det er dig, der fremsætter et forslag til gældssanering, men medhjælper vejleder dig om reglerne for, hvilke udgifter du kan medtage i dit budget.

Du kan under sagen altid tilbagekalde din ansøgning om gældssanering, hvis du for eksempel finder ud af, at du ikke mener at kunne leve efter det opstillede budget.

Møder i skifteretten under sagen
Skifteretten kan under sagens behandling indkalde dig til møder i skifteretten, hvis der kommer nye oplysninger frem, som kræver nærmere drøftelse og undersøgelse.

Skifteretten kan under sagen beslutte at nægte gældssanering – det vil sige at stoppe sagen – hvis der ikke længere er rimelig udsigt til, at du kan få gældssanering. Du kan kære skifterettens afgørelse om at nægte gældssanering til landsretten. Skifteretten sender en vejledning om kære sammen med afgørelsen.

Kreditormøde
Når medhjælper har lavet redegørelsen og gældssaneringsforslaget, og du har underskrevet det, sender medhjælper det til skifteretten og til kreditorerne. Derefter bliver du og kreditorerne indkaldt til et møde i skifteretten. Medhjælper er også til stede under mødet. Hvis der under mødet kommer nye oplysninger frem, kan skifteretten eventuelt udsætte sagen til et nyt møde.

Skifteretten afgør enten under mødet eller kort tid herefter, om du kan få gældssanering på grundlag af dit forslag, eller om den nægter dig gældssanering. Hvis skifteretten nægter at give dig gældssanering, kan du kære afgørelsen til landsretten. Du vil sammen med afgørelsen modtage en vejledning om kære.

Hvis skifteretten giver dig gældssanering, kan kreditorerne kære afgørelsen til landsretten, hvis de er uenige i den.

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du se de mest stillede spørgsmål om gældssanering her.

 

Til top Sidst opdateret: 07-12-2015 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her