Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ofte stillede spørgsmål 


Nogle af de mest stillede spørgsmål om gældssanering – og nogle korte svar.
 1. Hvem kan søge om gældssanering? Personer, men ikke selskaber, kan søge gældssanering. Du skal opfylde flere betingelser for at få gældssanering. Betingelserne fremgår af konkursloven. Du kan læse mere her

 2. Hvor stor skal min gæld være? Der er ikke i konkursloven krav om, at gælden skal have en bestemt størrelse, men gælden skal være så stor, at du ikke med rimelighed kan betale gælden inden for ca. 10 år. Svaret afhænger derfor af dine og din husstands indtægter og nødvendige udgifter. 

 3. Kan jeg få gældssanering, når jeg er arbejdsløs? Det kan du som udgangspunkt ikke. Det vil kræve, at du ikke længere har nogen mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet og samtidig ikke er berettiget til pension.

 4. Kan jeg få gældssanering, når jeg studerer? Det kan du som udgangspunkt ikke, men det afhænger af din og din husstands indtægtsforhold under dit studium, og om du stifter ny gæld ved at optage SU-lån. 

 5. Kan jeg få gældssanering, når jeg er under revalidering? Det vil sædvanligvis kræve, at din indtægt under revalidering svarer til den indtægt, som du efterfølgende kan forvente.

 6. Min fraskilte/fraseparerede ægtefælle har fået gældssanering. Kan jeg også få gældssanering? Ja, hvis du selv opfylder betingelserne for gældssanering.

 7. Kan jeg få gældssanering, hvis jeg har ny gæld? Som hovedregel nej - medmindre du for eksempel har været erhvervsdrivende og er under konkursbehandling. 

 8. Hvad sker der, hvis der er kaution for noget af gælden? Så kan kautionisten komme til at betale den del af gælden, som ikke bliver dækket af din betaling efter gældssaneringskendelsen. Kautionisten vil derfor som udgangspunkt få et krav mod dig i gældssaneringssagen ligesom dine andre kreditorer. 

 9. Hvor får jeg et ansøgningsskema – og hvor skal jeg sende det hen? Ansøgningsskemaet finder du  her. Du kan også henvende dig til retten i den retskreds, hvor du bor. Rettens adresse og telefonnummer finder du her. Ansøgningsskemaet med bilag skal indsendes til retten i den retskreds, hvor du bor. 

 10. Hvad gør jeg, når jeg ikke kan huske, hvem jeg skylder penge? Du må se dine papirer og breve igennem for at finde oplysningerne. Du kan eventuelt forsøge at få oplysningerne fra din bank, SKAT eller andre, som kan hjælpe dig.

 11. Kontakter skifteretten kreditorerne? Kreditorerne bliver først kontaktet, når og hvis der indledes gældssaneringssag. I så fald kontakter skifterettens medhjælper de kreditorer, som du har oplyst om i ansøgningen. Kreditorerne kan også læse om din gældssanering i Statstidende, hvor der bliver indrykket en annonce med oplysning om dit navn, eventuelle tidligere navne og din bopæl. 

 12. Kan jeg vælge at få gældssaneret nogle bestemte gældsposter og ikke andre? Nej. Det er alle gældsposter pr. en bestemt dato, der bliver omfattet af gældssaneringen. 

 13. Får jeg beskikket en advokat, når jeg søger gældssanering? Nej, skifteretten udpeger en medhjælper - en advokat - som vejleder dig og sammen med dig laver et gældssaneringsforslag. 

 14. Der er ikke plads til alle mine kreditorer på skemaet. Hvor skriver jeg resten? Skriv navnene, adresserne, tidspunktet hvor gælden er stiftet og gældens størrelse på et løst ark og læg det ved ansøgningen. 

 15. Hvor i skemaet kan jeg anføre udgifter til telefon og internet? Udgifter til telefon og internet er en del af rådighedsbeløbet, som dækker udgifter til kost, tøj, transport, fritidsinteresser, ferie, licens, tandlæge, fødselsdagsgaver m.v. Der er derfor ikke i skemaet en særlig rubrik hertil. Rådighedsbeløbet for 2015 udgør 5.930 kr. for en enlig, 10.060 kr. for et par og mellem 1.620 kr. og 2.980 kr. for et barn under 18 år, afhængig af barnets alder. 

 16. Hvorfor skal min ægtefælle/samlever indtægter og udgifter oplyses og årsopgørelser og forskudsregistreringer medsendes, når det kun er mig, der søger gældssanering? Det er, fordi en gældssanering skal forbedre husstandens forhold og ikke kun dine. Skifteretten skal derfor have et samlet overblik over husstandens økonomiske forhold. Hvis gælden er stiftet under jeres samliv, kommer din ægtefælle/samlever i øvrigt til at være med til at betale til din gældssanering. Det gælder uanset, om I har fælleseje eller særeje. 

 17. Hvornår bliver jeg indkaldt til møde? Du bliver indkaldt snarest, efter skifteretten har modtaget din ansøgning. 

 18. Bliver jeg altid indkaldt til møde? Nej, ikke hvis den jurist, der behandler sagen, umiddelbart kan se, at du ikke kan få gældssanering. Juristen vil i stedet som oftest kontakte dig telefonisk.

 19. Hvor længe varer det første møde i skifteretten? Det første møde varer normalt mellem 15 og 45 minutter. 

 20. Hvem deltager i det første møde? Sædvanligvis ikke andre end dig selv og en af skifterettens jurister. Når gældssanering er indledt, har kreditorerne ret til at deltage i møder i skifteretten. 

 21. Må jeg tage min ægtefælle/en forælder/en ven eller en anden med til mødet? Ja, men du skal være opmærksom på, at det er dig, der som ansøger skal forklare om dine økonomiske forhold, herunder om baggrunden for gælden. 

 22. Hvor lang tid varer en gældssaneringssag? Det kan variere, men gennemsnitligt ca. seks måneder.
Til top Sidst opdateret: 07-12-2015 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her