Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Indgivelse af anmodning 

Hvor skal jeg sende min anmodning hen?
I fogedretten kan du få hjælp til at få inddrevet et krav, som skyldner har anerkendt ved f.eks. at underskrive et gældsbrev.

Sagen skal normalt sendes til fogedretten i den retskreds, hvor skyldneren bor, hvor der er pant for fordringen, hvorfra skyldner driver virksomhed, eller hvor den genstand, sagen drejer sig om, befinder sig.

Fogedretten behandler også betalingspåkrav. Ønsker du at indgive et betalingspåkrav, gælder samme regler som for civile sager. Et betalingspåkrav skal derfor indgives til fogedretten i den retskreds, hvor skyldneren bor.

Hvornår kan jeg sende min anmodning?
Retsplejeloven fastsætter frister for, hvornår man kan få fogedrettens hjælp til at få gennemtvunget en afgørelse eller få inddrevet et krav.

Domme kan først gennemtvinges, når fuldbyrdelsesfristen er udløbet, og kun hvis modparten ikke forinden har anket afgørelsen. Fuldbyrdelsesfristen er 14 dage medmindre andet er bestemt i dommen.

Retsforlig og gældsbreve kan først inddrives eller gennemtvinges, når der er gået 14 dage fra den dag, du kunne kræve beløbet/ydelsen betalt, medmindre andet er bestemt i dokumentet.

Hvad sker der, hvis sagen ikke er indgivet det rette sted?
Hvis en sag bliver sendt til en forkert fogedret, vil retten så vidt muligt videresende sagen til den rigtige.

Du kan læse mere om reglerne i retsplejelovens kapitel 44a - 46. Retsplejeloven kan du finde på www.retsinfo.dk.

Du kan få hjælp til at finde retskredsen her.

Til top Sidst opdateret: 04-02-2019 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her