Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Behandlingen af værgemålssager 

Hvordan begynder en sag?
Når du ønsker et værgemål for en voksen, kontakter du Familieretshuset. Det samme gælder, hvis du ønsker en ændring eller et ophør af et værgemål for en voksen. Du skal begrunde dit ønske.

Drejer sagen sig om fratagelse af en persons retlige handleevne, skal du skrive til byretten i stedet.

Hvem kan indlede sagen?
Det kan den voksne selv eller en af de nærmeste, for eksempel ægtefællen, voksne børn, forældre og søskende. En værge, kommunen eller politiet kan også indlede sagen.

Hvornår behandler retten sagen?
Familieretshuset sender sagen til byretten, hvis Familieretshuset mener, at det er betænkeligt, at Familieretshuset selv behandler sagen.

Hvordan behandler retten sagen?
Retten beskikker en advokat for den, som sagen drejer sig om, hvis han/hun ikke allerede har en advokat.

Retten sørger for, at de nødvendige oplysninger kommer frem, for eksempel en lægeerklæring.

Lægeerklæring og ansøgningsskema vedrørende værgemål finder du på Familieretshuset hjemmeside.

Derefter holder retten møde med dem, der er parter i sagen. Retten kan beslutte ikke at holde et møde med den, sagen drejer sig om. Det kan ske, hvis retten på baggrund af lægeerklæringen vurderer, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at tale med vedkommende.

Retten afgør sagen med en dom. Skal der være værgemål, finder retten en værge.

Klage
Du kan anke til landsretten, hvis du som part i en værgemålssag er uenig i rettens afgørelse. Du kan anke mundtligt i det retsmøde, hvor dommen bliver afsagt, eller skriftligt til byretten inden 4 uger.

Til top Sidst opdateret: 01-04-2019 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her