Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Samvær 


Hvis retten eller statsforvaltningen har bestemt, at du har ret til samvær med dit barn, og du ikke får barnet udleveret, kan du anmode fogedretten om hjælp. Det samme gælder, hvis du og den anden forælder har indgået en aftale i statsforvaltningen, eller hvis I selv har lavet en skriftlig aftale om samvær og bestemt, at den kan bruges i fogedretten.

Fogedretten indkalder normalt jer begge til et møde og forsøger først at løse sagen ved en frivillig aftale mellem jer. Lykkes det ikke kan fogedretten pålægge tvangsbøder. Bøden bortfalder, hvis barnet bliver udleveret.

Fogedretten kan også beslutte at hente barnet med hjælp fra politiet.

Hvis barnet har nået en vis alder og modenhed, vil fogedretten tage en samtale med barnet sammen med en børnesagkyndig eller en repræsentant fra kommunen.

Fogedretten kan med virkning under fuldbyrdelsessagen ændre omfang, tid og sted for samværet. Fogedretten kan også fastsætte erstatningssamvær for samvær, der ikke har kunnet udøves efter, at sagen er indbragt for fogedrettenAflevering af barnet efter endt samvær

Hvis barnet ikke bliver tilbageleveret efter endt samvær, kan du bede fogedretten om hjælp.

Hvis forældremyndigheden eller bopælsretten ønskes ændret, skal du rette henvendelse til statsforvaltningen.

Du kan hente mere information om statsforvaltningens behandling af sagen her.

Kan du klage?
Hvis du er utilfreds med fogedrettens afgørelse, kan du klage til landsretten.

Skal der betales retsafgift?
Du skal ikke betale retsafgift for fogedrettens behandling af sagen.

Du kan søge om fri proces til sagen. Læs mere her.

Automatisk erstatningssamvær 
Ifølge forældreansvarsloven får samværsforælderen pr. 1. oktober 2015 automatisk ret til såkaldt erstatningssamvær, hvis bopælsforælderen aflyser samværet. Reglerne siger, at hvis samværet ikke gennemføres, så er der automatisk samvær i den efterfølgende uge i samme omfang, på samme tidspunkt og på samme vilkår, som gjaldt for det samvær, der blev aflyst. Hvis du som samværsforælder ønsker automatisk erstatningssamvær, skal du straks, efter at samværet ikke er blevet gennemført, fortælle bopælsforælderen, at du ønsker dette. Erstatningssamvær udløses automatisk uanset aflysningsgrunden, også i tilfælde af barnets sygdom. Reglen om automatisk erstatningssamvær gælder kun det løbende samvær. Det gælder altså ikke enkeltstående samværsaftaler om f.eks. ferie- eller helligdagssamvær

Hvis det automatiske erstatningssamvær i den efterfølgende uge helt eller delvist placeres i ferie- eller helligdagsperioder, hvor barnet efter samværsordningen skal være sammen med bopælsforælderen, bortfalder det.

Hvis samværsforælderen er forhindret i at have det automatiske erstatningssamvær med barnet i ugen efter det aflyste samvær, bortfalder erstatningssamværet

Du skal ikke søge om erstatningssamvær hos Statsforvaltningen eller andre myndigheder, men selv sikre, at beskeden om, at du vil have erstatningssamvær, kommer frem til bopælsforælderen f.eks. i form af SMS eller e-mail. En mundtlig anmodning kan også danne grundlag for automatisk erstatningssamvær, hvis du kan bevise, at du mundtligt har anmodet herom.

Fogedretten fastsætter således normalt ikke erstatningssamvær, idet dette sker automatisk. Det betyder, at sagen ikke behøver at komme i fogedretten for, at det automatiske erstatningssamvær fastsættes. Sagen kan dog fortsat indbringes for fogedretten, både hvis det automatiske erstatningssamvær ikke overholdes, og hvis det oprindelige samvær misligholdes. Reglerne om automatisk erstatningssamvær gælder sideløbende med eventuelt verserende sager i fogedretten.

Du kan læse mere om reglerne om automatisk erstatningssamvær på Statsforvaltningens hjemmeside ved at trykke  her.

Til top Sidst opdateret: 11-12-2015 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her