Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Forældremyndighed og bopæl 


En sag om forældremyndighed og/eller hvor barnet skal bo skal altid starte i statsforvaltningen. I kan ikke selv sende sagen til retten.

Hvis I er uenige om forældremyndigheden over jeres barn, kan I hver især rette henvendelse til statsforvaltningen. Det gælder uanset, om I har fælles forældremyndighed, eller en af jer har forældremyndigheden alene.

Hvis I er uenige om fælles forældremyndighed eller uenige om barnets bopæl, skal I også rette henvendelse til statsforvaltningen.

Statsforvaltningen tilbyder gratis børnesagkyndig rådgivning, der kan hjælpe jer til selv at finde en løsning eller få jeres samarbejde til at fungere bedre.

Hvis I ikke kan finde en løsning, skal statsforvaltningen afslutte og indbringe sagen for retten, hvis en af jer beder om det.

Du kan få fri proces til sagens behandling, hvis du opfylder visse økonomiske betingelser. Læs mere om fri proces.

I skal ikke betale afgift for rettens behandling af en sag om forældremyndighed.

Retten kan bestemme, at en børnesagkyndig skal have en samtale med barnet, sådan at barnets perspektiv belyses, og barnet får mulighed for at komme til orde. Dommeren deltager også i samtalen. Læs mere om børnesamtaler.

Dommeren kan også bestemme, at en børnesagkyndig skal foretage en undersøgelse og udarbejde en erklæring. I vil altid få mulighed for at læse erklæringen

Du kan hente mere information om statsforvaltningens behandling af sagen på Statsforvaltningens hjemmeside.

Til top Sidst opdateret: 28-01-2013 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her