Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Adoption 


Hvordan starter en sag?
Hvis et barn under 18 år skal bortadopteres, skal sagen behandles ved statsforvaltningen. I visse tilfælde kan statsforvaltningen beslutte, at et barn skal bortadopteres, selv om forældrene eller den ene af forældrene ikke ønsker at give samtykke. 

Hvornår behandler retten sagen?
Statsforvaltningens afgørelse i en sag om bortadoption uden forældrenes samtykke kan indbringes for byretten. 

Hvis en part ønsker, at statsforvaltningens beslutning skal indbringes for retten, skal statsforvaltningen have besked inden udløbet af den frist, statsforvaltningen har fastsat. Statsforvaltningen sender herefter sagen til retten.

Retten vil normalt beskikke en advokat for en part, hvis parten ikke har en advokat i forvejen.

Parterne vil blive indkaldt til et møde i retten, hvor der er mulighed for at forklare om sagen.

Klage
En part, der er uenig i rettens dom, kan anke dommen til landsretten. Man kan anke ved at give meddelelse til byretten, enten mundtligt i det retsmøde, hvor dommen bliver afsagt, eller skriftligt inden 4 uger.

Til top Sidst opdateret: 27-12-2006 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her