Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Udlevering af et barn 

Hvis den anden forælder ikke vil udlevere jeres barn, kan du få familierettens hjælp. Dette foregår på en måde, der er så skånsom for barnet som mulig. Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, og hvordan familieretten kan hjælpe.

Som forældre har I ansvar for at samarbejde om barnets forhold til barnets bedste. De løsninger, som I enten selv finder frem til, eller som myndighederne finder frem til, skal have fokus på barnets trivsel. Det er vigtigt, at I respekterer og efterlever de aftaler eller afgørelser, der er indgået om barnet.

Hvis den ene forælder ikke overholder aftalen eller afgørelsen, kan den anden forælder derfor få rettens hjælp til at få barnet udleveret. Dette kaldes for tvangsfuldbyrdelse.

Hvis I ikke har en aftale eller afgørelse om samvær, og I er blevet uenige, kan du kontakte Familieretshuset.

Læs mere om Familieretshuset her

Hvordan får jeg hjælp fra familieretten?

Hvis du har brug for hjælp til at få dit barn udleveret skal du anlægge en sag på www.minretssag.dk.

Se hvordan du skal gøre her

Når du har bedt om hjælp på
www.minretssag.dk, vil familieretten indkalde dig og den anden forælder til et møde. Her vil retten først forsøge at få løst jeres sag ved et frivilligt forlig mellem jer.

Hvis dette ikke lykkes, kan familieretten vælge at:   

  • Den forælder, der ikke udleverer barnet, skal betale tvangsbøder.
  • Den forælder, der ikke udleverer barnet, skal tilbageholdes. Dette kan ske for at barnet fx kan blive hentet i institutionen.
  • Hente barnet med hjælp fra politiet.

Familieretten kan også fastsætte erstatningssamvær, hvis en aftale eller en afgørelse om samvær ikke er blevet overholdt. 

Familierettens afgørelser vil altid blive truffet under hensyn til jeres barns bedste.


Hvordan bliver barnets interesser varetaget?
Under familierettens behandling af sagen, kan familieretten tilkalde en repræsentant fra kommunen eller fra Familieretshuset, der er med til at sikre, at der tages hensyn til barnets behov.

Hvis jeres barn har en vis modenhed og alder, kan familieretten holde en samtale med barnet sammen med en børnesagkyndig eller en repræsentant fra kommunen. Hvis jeres barn tidligere har mødt en børnesagkyndig i Familieretshusets Børneenhed, vil det så vidt muligt være den samme børnesagkyndige, der deltager i børnesamtalen i familieretten.

Læs mere om børnesamtalen.


Skal jeg betale for familierettens behandling af sagen?

Du skal ikke betale afgift for, at retten behandler din sag om tvangsfuldbyrdelse.


Kan jeg klage over familierettens afgørelse?

Hvis du ikke er enig i familierettens afgørelse i sagen, kan du klage til landsretten. Dette kaldes kære.

Fristen for at kære afgørelsen er fire uger.

Læs mere om hvordan du klager til landsretten.

 

Til top Sidst opdateret: 01-04-2019 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her