Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Skifterettens behandling af bodelinger 


Hvad gør jeg, hvis vi ikke bliver enige?
 

Hvis I ikke kan blive enige om at dele boet, kan I hver især anmode skifteretten om hjælp til deling af fællesboet. I kan finde og udfylde en anmodning om hjælp til deling af fællesbo her.

Anmodningen om skifterettens hjælp til deling af fællesbo kan tidligst indleveres, når den ene eller I begge har indleveret anmodning om separation eller skilsmisse til statsforvaltningen. Skifteretten skal have dokumentation for, at dette er sket. Er anmodning om separation eller skilsmisse indleveret elektronisk, vil statsforvaltningen sende en kvittering på modtagelsen af den. Kvitteringen kan bruges som dokumentation i skifteretten.

Hvilken skifteret skal du sende anmodning om hjælp til deling af fællesbo til?
Hvis både du og din ægtefælle bor i samme retskreds, skal du sende anmodningen til skifteretten der, hvor I bor.

Ellers skal du sende anmodningen til skifteretten i den retskreds, hvor I boede, da I var gift, hvis en af jer stadig bor der.

I alle andre tilfælde skal du sende anmodningen til skifteretten i den retskreds, hvor din tidligere ægtefælle nu bor.

Du kan få hjælp til at finde retskredsen her.

Hvad sker der i skifteretten?
Skifteretten indkalder jer til et møde. Senest 7 dage før mødet skal I begge udfylde og indsende en oversigt over aktiver og passiver med bilag. I kan udfylde og udskrive oversigten her.

På mødet gennemgår skifteretten jeres aktiver og passiver, og hvad I er uenige om. Skifteretten vil forsøge at hjælpe jer med at løse jeres uoverensstemmelser, så I kan indgå et forlig om bodelingen, og sagen sluttes på mødet.

Hvis I ikke kan blive enige om bodelingen, kan skifteretten henvise sagen til en bobehandler. Det sker kun, hvis én af jer eller I begge beder om det. 

Det er udgangspunktet, at bobehandleren kan vejlede jer, så I ikke behøver at være repræsenteret af advokat. Vælger en af jer alligevel at antage en advokat, skal vedkommende selv betale udgiften til denne.

Bobehandleren skal gennemføre delingen af fællesboet i samarbejde med jer og udarbejder i den forbindelse en boopgørelse. Kan I ikke blive enige under sagens behandling, vil bobehandleren opfordre jer til at anlægge en sag om det, som I er uenige om. Anlægges sagen ikke, udarbejder bobehandleren et udkast til en boopgørelse på baggrund af sin vurdering af sagen, og sender den til skifteretten. Har I indsigelser mod boopgørelsen, skal I sende dem til skifteretten senest 4 uger efter, I har modtaget den. 

Bobehandlingen afsluttes med, at skifteretten stadfæster boopgørelsen. Skifteretten tager i den forbindelse stilling til jeres eventuelle indsigelser mod opgørelsen. 
Til top Sidst opdateret: 01-03-2012 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: Se alle adresser her