Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ægtefællebidrag 

Hvis I er gift, har I pligt til at forsørge hinanden. Hvis den ene af jer forsømmer denne pligt, skal vedkommende betale et bidrag til den anden. Her kan du læse mere om, hvad der sker, hvis jeres sag om ægtefællebidrag ender i familieretten.

Du kan søge om ægtefællebidrag, hvis I er gift og bor sammen, men du kan også søge om ægtefællebidrag, hvis I er flyttet fra hinanden eller i forbindelse med, at I skal separeres eller skilles.

Hvis I er enige om ægtefællebidraget, kan I selv indgå en aftale. Hvis I er uenige om ægtefællebidraget, skal I altid først kontakte Familieretshuset. Familieretshuset kan også hjælpe jer, hvis I vil have ændret bidragets størrelse eller bidragsperioden.

Familieretshuset har en række muligheder for at hjælpe jer med at finde en løsning. Hvis I bliver enige, kan Familieretshuset registrere jeres aftale om ægtefællebidrag.

Kontakt Familieretshuset her. 


Hvad sker der, hvis vi ikke bliver enige i Familieretshuset?

Hvis I med hjælp fra Familieretshuset ikke kan blive enige, kan der ske én af to ting: 

  • Familieretshuset træffer en afgørelse i jeres sag
  • Familieretshuset sender sagen videre til afgørelse i familieretten.

Hvis Familieretshuset selv træffer en afgørelse, og du ikke er enig i den, kan du bede Familieretshuset om at sende afgørelsen videre til familieretten. Her vil jeres sag i så fald blive behandlet igen, og en dommer vil afgøre sagen.  

Du kan ikke selv sende sagen til familieretten.


Hvordan behandler familieretten vores sag?

Familieretshuset sender alle relevante oplysninger om jeres sag videre til familieretten, men retten kan også hente yderligere oplysninger, hvis der er behov for dette.

Familieretten kan beslutte, at jeres sag skal behandles i den forenklede familiesagsproces. Det betyder, at retten behandler sagen på skriftligt grundlag, og at I som udgangspunkt ikke skal møde i retten.


Hvordan kommunikerer jeg med familieretten?

Når Familieretshuset har sendt jeres sag til familieretten, bliver den oprettet som en sag på www.minretssag.dk. Det er domstolenes digitale sagsbehandlingssystem. Her ligger sagens dokumenter, og det er her, du og den anden part eller jeres advokater kan kommunikere med familieretten.

Når sagen er oprettet i familieretten, får I en besked i jeres e-Boks. Her får I også en vejledning i, hvordan I logger på minretssag.dk. 


Skal jeg betale for familierettens behandling af sagen?

Du skal ikke betale afgift for, at retten behandler din sag om ægtefællebidrag.


Skal jeg have en advokat?

Der er som udgangspunkt ikke noget krav om, at du bliver repræsenteret af en advokat, men du kan altid vælge det selv. Advokater er uddannede til at rådgive om juridiske emner og til at føre retssager ved domstolene. Som udgangspunkt skal du selv betale for din advokat, men du kan ansøge om fri proces, som betyder at statskassen betaler for advokaten.

Læs mere om fri proces. 


Kan jeg klage over familierettens afgørelse?

Hvis du ikke er enig i familierettens afgørelse i sagen, kan du som udgangspunkt klage til landsretten. Dette kaldes anke. I nogle tilfælde kan du ikke anke uden Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Ankefristen er fire uger.

Læs mere om, hvordan du klager til landsretten.

 

Til top Sidst opdateret: 01-04-2019 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her