Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tvangsopløsning af selskab 


Hvad er tvangsopløsning?
Tvangsopløsning er en tvungen afvikling af et selskab m.v. Efter afviklingen ophører selskabet m.v. med at eksistere.

Tvangsopløsning sker, når et selskab m.v. ikke overholder de vigtigste af lovgivningens krav.

Hvornår kan selskaber m.v. tvangsopløses?
Et selskab m.v. kan tvangsopløses,

  • hvis et selskab ikke har en lovlig ledelse,
  • hvis et selskab mangler en revisor,
  • hvis et selskab har undladt at indsende årsregnskab, eller
  • hvis et selskab har tabt en del af sin kapital.

Hvem beslutter tvangsopløsning?
Erhvervsstyrelsen beslutter tvangsopløsning. Skifteretten gennemfører tvangsopløsningen.

Hvordan bliver tvangsopløsningen gennemført?
Tvangsopløsningen kan blive gennemført på følgende måder:

Formløs opløsning
Selskabet bliver opløst uden egentlig bobehandling. Det bliver benyttet, hvis der ikke er aktiver af betydning.

Konkurs
Der bliver truffet afgørelse om konkurs, hvis selskabet ikke kan betale kreditorerne, og der er aktiver til fordeling.

Likvidation
Skifteretten udpeger en likvidator, der tager sig af det videre forløb. Det sker, når der mangler oplysninger, og hvis selskabet har aktiver og skønnes at kunne betale kreditorerne.

Hvad koster det?
Der skal ikke betales retsafgift for en formløs opløsning. Omkostningerne ved konkurs eller likvidation betales af selskabets midler eller af statskassen.

Hvor skal sagen behandles?
Sagen skal behandles i den retskreds, hvor selskabet har sin hovedadresse. Det er skifteretten, der behandler sagen.

I Storkøbenhavn behandler Sø- og Handelsretten sagen.

Hvornår kan du få udsættelse?
Skifteretten kan udsætte sagen, hvis du ønsker at genetablere selskabet. Det er en betingelse, at skifteretten skønner, at du arbejder seriøst med at få selskabet genetableret. Du bør normalt samarbejde med en advokat eller en revisor om dette.

En udsættelse kræver,

  • at det forhold, som var årsagen til tvangsopløsningen, bliver bragt i orden,
  • at der afholdes generalforsamlinger og sker anmeldelse til Erhvervsstyrelsen inden for visse tidsfrister,
  • at selskabet ikke inden for de sidste fem år har været under tvangsopløsning, og 
  • at mindstekravet til indskudskapitalen er opfyldt.

Hvad sker der?
Når Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse om tvangsopløsning, indkalder skifteretten en repræsentant for selskabets ledelse. På mødet drøftes, om selskabet skal genetableres, eller om selskabet skal tvangsopløses. Repræsentanten for selskabet skal give forklaring om selskabets aktiver og passiver.

Herefter træffer skifteretten afgørelse om, hvad der videre skal ske i sagen.

I perioden fra beslutningen om opløsning til beslutningen om formløs opløsning, konkurs eller likvidation tegner den hidtige ledelse selskabet. Det er også den hidtidige ledelse, der har ansvaret for selskabet i denne periode.

Til top Sidst opdateret: 14-02-2013 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: post@domstolsstyrelsen.dk