Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Stævning 

Din sag skal anlægges i den retskreds, hvor sagens modpart har adresse. Vil du anlægge en sag mod staten, skal du anlægge sagen, hvor du selv bor. Find retskreds.

Retten modtager stævning og undersøger, om kravene til stævningen er opfyldt. I retsplejelovens § 348 står der, hvad en stævning skal indeholde:

  • Parternes navne og adresser, herunder sagsøgers postadresse i Danmark.
  • Navnet på den ret, hvor sagen anlægges.
  • sagsøgers krav, sagstype, sagens værdi og sagsøgers personnummer eller evt. cvr-nummer.
  • En beskrivelse af hvad sagen drejer sig om, herunder de faktiske og retlige omstændigheder, som påstanden bygges på
  • En liste over de dokumenter og andre beviser sagsøger ønsker at fremføre under sagen.
  • Sagsøgers forslag til sagens behandling, herunder forslag til temaer til drøftelse på det forberedende møde.

Du skal anlægge sagen digitalt på minretssag.dk.

Ved oprettelsen af sagen skal der typisk betales retsafgift.

Til top Sidst opdateret: 01-11-2017 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her