Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Hovedforhandling i civil sag 


Hovedforhandlingen er det afsluttende retsmøde i sagen, inden retten træffer afgørelse.

Hovedforhandlingen indledes med, at parterne nedlægger deres påstande, dvs. oplyser retten og modparten om, hvad deres krav i sagen er. Normalt vil retten herefter bede sagsøgeren kort redegøre for sagens faktum og problemstilling, herunder redegøre for på hvilke punkter parterne er uenige. Oplæsning af sagens dokumenter finder kun sted i det omfang, der er anledning hertil.

Herefter følger bevisførelsen, hvor parterne og eventuelt indkaldte vidner afgiver forklaring. Hvis der har været afholdt syn og skøn under sagens forberedelse, kan også skønsmanden indkaldes til at afgive forklaring.

Når bevisførelsen er afsluttet, har parterne lejlighed til at redegøre for deres syn på sagen i den afsluttede procedure.

Retten vil herefter ofte søge at forlige sagen enten ved at foreslå et forligsforslag eller ved at komme med en tilkendegivelse.

Hvis parterne ikke kan forlige sagen, optager retten sagen til dom. Dommen skal herefter afsiges snarest muligt. I sager, der behandles ved byretten af 1 dommer uden medvirken af sagkyndige og i ankesager i landsretten, skal dommen således afsiges senest 4 uger efter, at sagen er optaget til dom. I andre sager skal dommen afsiges senest 2 måneder efter, at sagen er optaget til dom.

Normalt kan domme ankes.

 

Til top Sidst opdateret: 06-02-2017 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her