Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Betingelser for mortifikation ved dom 


Mortifikation kan kun ske, hvis dokumentet må antages at være tilintetgjort eller bortkommet.

Hvis pantebrevet eksisterer, men pantekreditor ikke ønsker at kvittere pantebrevet eller udlevere det, er der ikke tale om en mortifikationssag, men en fogedsag.

Hvis der er tale om pantebreve, aktier eller andre andelsbeviser, der ikke er omsætningspapirer, er det endvidere en betingelse, at mortifikation må anses som nødvendig. Det er det ikke, hvis der kan opnås ejendomsdom eller udsletning af dokumentet efter tinglysningslovens § 20.

Tinglysningslovens § 20 kan f.eks. anvendes til aflysning af pantebreve, hvor det er over ca. 20 år siden, sidste afdrag er betalt. Den kan også anvendes til aflysning af servitutter, der åbenbart er ophørt efter deres eget indhold - f.eks. fordi en berettiget er afgået ved døden. Bestemmelsen kan som udgangspunkt ikke anvendes, hvis der er tale om et ejerpantebrev.

Forinden man anmoder om mortifikation af et andelsboligbevis, bør man altid have undersøgt, om andelsboligforeningen har indskrevet en bestemmelse i vedtægterne om, at andelsbeviset skal mortificeres ved dom.  Hvis vedtægterne ikke indeholder et sådant krav om mortifikation ved dom, vil det – afhængigt af vedtægternes nærmere bestemmelse herom – typisk være tilstrækkeligt med en simpel genudstedelse af et nyt andelsbevis. Dette forudsætter, at den sælgende andelshaver på tro og love afgiver en bortkomsterklæring.  Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentations standardvedtægter indeholder en sådan hjemmel til, at bestyrelsen kan genudstede et nyt andelsbevis.

Til top Sidst opdateret: 19-11-2013 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her