Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Mortifikation 

Reglerne om mortifikation vedrører muligheden for at erklære visse dokumenter døde og magtesløse.

Baggrunden for reglerne er, at dokumentet (f.eks. pantebrevet) er rettighedshaverens eneste bevis for sin ret, hvilket skyldes, at berettigelsen følger ihændehaveren. Hvis dokumentet er forsvundet, kan skyldneren reelt undlade at betale, ligesom en række dispositioner, der kræver samtykke fra rettighedshaveren, vil være udelukkede.  Mortifikation genopretter rettighedshaverens legitimation som den var, da han havde dokumentet i sin besiddelse. 

Mortifikation kan foretages uden dom og ved dom. Domstolene behandler alene sager om mortifikation ved dom. Reglerne findes i lov om mortifikation af værdipapirer, lov nr. 145 af 13. april 1938 med senere ændringer:

Lovbekendtgørelse nr. 639 af 16. september 1986)

Der findes endvidere regler om mortifikation i særlovgivningen, herunder regler i søloven om mortifikation af konnossementer, i vekselloven om mortifikation af veksler, i checkloven om mortifikation af checks og i selskabsloven om mortifikation af aktier uden dom. Tinglysningsloven indeholder endvidere en regel, hvorefter Tinglysningsretten har kompetence til at mortificere pantebreve, der har en lille hovedstol og for længst skulle have været indfriet efter deres indhold.

  • Anmodningen
    Hvilke oplysninger skal anmodningen indeholde?
Til top Sidst opdateret: 19-11-2013 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her