Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Hvordan forløber et gruppesøgsmål? 

Som i andre civile sager starter et gruppesøgsmål med indlevering af stævning.

Stævningen skal ud over de sædvanlige krav til en stævning (se under civile sager) indeholde en anmodning om, at sagen behandles efter reglerne om gruppesøgsmål, en beskrivelse af gruppen og et forslag til grupperepræsentant.

Hvis betingelserne for gruppesøgsmål er opfyldt, godkender retten, at sagen kan behandles efter reglerne om gruppesøgsmål ved at udpege en grupperepræsentant. Sagsøgte vil i nogle tilfælde blive bedt om bemærkninger, inden afgørelsen træffes og vil altid få meddelelse, når retten har truffet afgørelsen.

Når grupperepræsentanten er udpeget, beslutter retten, hvordan gruppemedlemmerne skal underrettes om sagen og fastsætter en frist for, at de kan tilmelde/framelde sig søgsmålet. Retten kan bestemme, at grupperepræsentanten skal foretage underretningen. Det kan ske ved brev til alle gruppemedlemmerne, ved annoncering eller på anden hensigtsmæssig måde.

Retten fastlægger også rammerne for sagen dvs. bestemmer, hvilke krav der er omfattet af sagen.

Når gruppemedlemmerne er fundet og evt. sikkerhed er stillet, bliver der fastsat frist for sagsøgte til at indlevere et svarskrift. Sagen fortsætter herefter som en almindelig civil sag.

Til top Sidst opdateret: 14-12-2007 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her