Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Gruppesøgsmål 

Gruppesøgsmål er en særlig type civil sag, hvor flere personer, med ensartede krav, kan vælge sammen at føre en sag.

Sagsøgeren skal i stævningen beskrive gruppen. Retten påser på baggrund oplysningerne i stævningen, at betingelserne for at anlægge sagen som gruppesøgsmål er opfyldt, og fastlægger rammen for gruppesøgsmålet. De personer, der er omfattet af gruppebeskrivelsen, kan inden en fastsat frist tilmelde sig søgsmålet. En dom i sagen vil have bindende virkning for alle de gruppemedlemmer, der har tilmeldt sig. I særlige tilfælde vil gruppesøgsmålet omfatte alle personer, der falder ind under gruppebeskrivelsen og som ikke har frameldt sig søgsmålet (frameldingsmodellen).

Retten udpeger en grupperepræsentant, der varetager gruppens interesser under sagen. De enkelte gruppemedlemmer er ikke parter i sagen.

Sagen behandles i øvrigt efter de almindelige regler for civile sager.

Retten skal godkende om en sag skal behandles som et gruppesøgsmål. Betingelserne for at føre en sag som gruppesøgsmål er blandt andet, at:

  • der er tale om ensartede krav
  • der kan udpeges en grupperepræsentant
  • gruppemedlemmerne kan identificeres og underrettes på en hensigtsmæssig måde
  • retten skønner, at det er den bedste måde at behandle kravene på

Rettens videre behandling af sagen
Når retten har godkendt gruppesøgsmålet og fastlagt rammen for sagen, vil gruppemedlemmerne blive underrettet om sagen på den måde retten har bestemt. Det kan f.eks. ske ved offentlig annoncering. Retten fastsætter samtidig en frist for tilmelding (eller framelding).

 

Til top Sidst opdateret: 20-05-2009 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her