Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sagens parter - Grupperepræsentanten 

De samme personer, som kan være parter i en almindelig civil sag, kan være parter i et gruppesøgsmål. Gruppesøgsmål kan kun anvendes, hvor gruppen optræder på sagsøgersiden. Man kan derimod ikke anlægge sag mod en gruppe efter reglerne om gruppesøgsmål.

De samme personer, som kan være parter i en almindelig civil sag, kan være parter i et gruppesøgsmål. Gruppesøgsmål kan kun anvendes, hvor gruppen optræder på sagsøgersiden. Man kan derimod ikke anlægge sag mod en gruppe efter reglerne om gruppesøgsmål.

Retten udpeger en grupperepræsentant, der varetager gruppens interesser under sagen. Det enkelte gruppemedlem er ikke part i sagen.

Den, der har anlagt sagen, skal foreslå en grupperepræsentant (ofte sig selv), men retten behøver ikke følge sagsøgerens forslag.

Grupperepræsentanten skal være enten et medlem af gruppen, en forening, privat institution eller sammenslutning eller Forbrugerombudsmanden. I gruppesøgsmål efter frameldingsmodellen skal Forbrugerombudsmanden være grupperepræsentant.

Grupperepræsentanten har alle partsbeføjelser under sagen. Det betyder blandt andet, at grupperepræsentanten bestemmer, hvilke argumenter og beviser der skal føres på gruppens vegne og hvem, der skal afgive forklaring. De enkelte gruppemedlemmer, herunder sagsøgeren, har ikke nogen indflydelse på det.

Grupperepræsentanten kan også indgå forlig på gruppens vegne, men et forlig skal godkendes af retten for at være gyldigt. Retten kan bestemme, at gruppemedlemmerne skal underrettes om væsentlige spørgsmål som f.eks. et forlig.

Til top Sidst opdateret: 14-12-2007 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her